Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ungdomens Hus splittrar fullmäktige

Ett medborgarförslag om ett Ungdomens Hus i centrala Falkenberg fick idag avslag i kommunfullmäktige.

Frågan om Ungdomens Hus i centrala Falkenberg avhandlades idag i kommunfullmäktige efter en lång debatt. Ärendet tog dock en annan riktning än det gjorde i kommunstyrelsen då socialdemokraterna, miljöpartiet, sverigedemokraterna och vänsterpartiet ville ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att förbereda för uppstarten av en fysisk mötesplats för ungdomar i en lokal i centrala Falkenberg senast 2019.

Frågan om ett Ungdomens Hus har varit uppe för politisk debatt vid ett flertal tillfällen tidigare. Bakgrunden till ärendet denna gång är ett medborgarförslag från en privatperson och representant för organisationen "Falkenbergare Tillsammans" som anser att ett fysiskt Ungdomens Hus - en mötesplats för lite äldre ungdomar ”skulle öka känslan av trygghet i centrum”.

Kultur och fritidsförvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att utreda hur ungdomsdemokratin i kommunen kan öka. Frågan om Ungdomens Hus ingår i det arbetet. Utredningen ska redovisas senast i augusti 2016.

Sidan uppdaterad: 2016-01-26