Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ingemar Stridh får lämna sitt uppdrag som ordförande i Falkenberg Energi

Falkenbergs högsta politiska ledning kommunfullmäktige har inte längre förtroende för Ingemar Stridh (m) som ordförande för kommunens energibolag Falkenberg Energi (Feab). Därför har man idag valt att entlediga honom från sitt uppdrag.

Bakgrunden till misstroendet är det avtal som Ingemar Stridh skrivit med Feabs före detta vd Britt-Marie Johansson. Moderbolaget Stadshus AB hävdar att avtalet tecknats utan dialog med moderbolaget och att avtalet går emot ägardirektiven. Avtalet innebär att Britt-Marie Johansson får lön fram till och med april i år, trots att hon avslutade sin anställning i september 2015. Enligt Stadshus AB handlar detta om ett olämpligt avgångsvederlag då Britt-Marie Johansson själv valde att avsluta sin anställning.

Beslutet påverkar inte Stridhs roll som ledamot i kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad: 2016-01-27