Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Inget förtroende för energibolagets ordförande Ingemar Stridh

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu Falkenbergs högsta politiska ledning kommunfullmäktige att entlediga Ingemar Stridh (m) som styrelseordförande i det kommunala bolaget Falkenberg Energi.  

Bakgrunden är att kommunens moderbolag Stadshus AB inte längre har förtroende för Ingemar Stridh som ordförande för Falkenberg Energi. Tidigare i år tecknade Ingemar Stridh ett kritiserat avtal med energibolagets före detta VD Britt-Marie Johansson utan dialog med moderbolaget Stadshus AB, något som styrelsen i moderbolaget anser går emot ägardirektiven. Avtalet innebär att Britt-Marie Johansson får lön fram till och med april 2016, trots att hon själv valde att avsluta sin anställning redan i september 2015. Enligt styrelsen är detta ett olämpligt avgångsvederlag.

- När Stadshus AB markerat att man inte har förtroende för ordföranden i dotterbolaget då måste man agera. Det går inte att leva vidare med en sådan situation. Man kan inte bygga en organisation där man saknar förtroende för varandra, säger Rolf Landholm, kommunchef och VD i Stadshus AB.

Under dagens omröstning i kommunstyrelsens arbetsutskott valde moderaternas ledamot Claes Ljung att inte delta i beslutet. Frågan kommer nu att tas vidare till kommunstyrelsen för att sedan avgöras i fullmäktige, troligtvis i slutet av januari. Även om Ingemar Stridh inte blir kvar som ordförande i Falkenberg Energi kommer han att kunna ha kvar sin plats som ledamot i kommunfullmäktige.

Falkenbergs Stadshus är kommunens koncernbolag och moderbolag för samtliga kommunens helägda bolag. Ordförande i bolagets styrelse är Boris Lennerhov (m).

Sidan uppdaterad: 2015-12-22