Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ny boendelösning för unga får stöd i KSAU

Falkenbergs kommun planerar att investera i paviljonger som boendealternativ, både för ensamkommande flyktingungdomar och för kommunens unga och studenter.

Den tilltänkta paviljonglösningen skapar förutsättningar för 25 nya lägenheter med en boendeyta på 25 kvadratmeter per lägenhet. Paviljonglösningen gör det möjligt för kommunen att erbjuda boende till flera av de unga flyktingar som kommunen ansvarar för. Boendeformen riktar sig även till studenter och unga vuxna som önskar eget boende.

– Vi har fått i uppdrag att lösa det stora behovet av bostäder – både på kort och på lång sikt. Investeringen i paviljonger är en del i detta, säger Catharina Rydberg Lilja, chef för stadsbyggnadskontoret.

Frågan om att köpa in paviljonger togs upp vid kommunstyrelsens arbetsutskott idag och förslaget fick ett enhälligt stöd från samtliga partier.

Paviljongerna kommer delvis att finansieras inom ramen för den ersättning som kommunen får från staten för att ta hand om folk på flykt. Kommunen räknar också med hyresintäkter. Det är ännu inte fastställt var paviljongerna kommer att vara placerade.

Sidan uppdaterad: 2015-12-08