Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ja till vindkraftspark i Kattegatt

Mark och miljööverdomstolen beslutade idag att ge vindkraftsföretaget Favonius tillstånd att uppföra en vindkraftspark i Kattegatt utanför Falkenberg.

Genom att upphäva tidigare beslut från Mark och miljödomstolen har Mark- och miljööverdomstolen idag beslutat ge vindkraftsföretaget Favonius AB möjlighet att uppföra och driva en gruppstation med upp till 50 vindkraftverk i Kattegatt.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt är den instans som handlägger alla de domar som överklagats i landets fem mark- och miljödomstolar. Deras dom får inte överklagas.

- Domen är väntad då området är riksintresse för vindkraft. Vi i kommunen har arbetat med vindkraft länge och det är en del i vårt arbete för en hållbar framtid. Övergången till förnybar energi måste gå snabbare. Tiden är förbi när det bara är andra som måste göra saker. Vi måste agera hemma, säger Mari-Louise Wernersson, kommunråd i Falkenbergs kommun.

Vindkraftverken får ha en maxhöjd på 190 meter och en placering med ett minsta avstånd från kusten på 8-9 kilometer. Favonius tillstånd gäller under förutsättning att man installerar någon form av radarstyrd hinderbelysning på vindkraftverken. Hinderbelysningen kommer till största delen att vara nedsläckt och aktiveras först då flygplan befinner sig i närområdet.

Sannolikheten är dock ganska liten att Favonius kommer att börja bygga direkt. Detta med tanke på att investeringen bygger på förväntade elintäkter och att elpriset just nu är mycket lågt.

- En utbyggnad enligt tillståndet skulle medföra en produktion av förnyelsebar el av mycket stora mått, motsvarande all användning inom kommunens gränser. Vindkraftsproduktionen i Falkenberg skulle avsevärt bidra till att vi i Sverige kan uppfylla våra målsättningar om hållbar energiproduktion. säger Johan Risholm, planarkitekt vid stadsbyggnadskontoret i Falkenbergs kommun.

Falkenbergs kommun började jobba med frågan om havsbaserad vindkraft redan 1998. Därefter följde flera år av program- och planarbeten samt flera tillståndsärenden.

Sidan uppdaterad: 2015-12-08