Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Studie av föroreningarna i Ätran

Falkenbergs kommun vill genomföra en större studie av föroreningarna i Ätran. Tidigare analyser visar att det finns höga halter av giftiga ämnen, bland annat TBT och tungmetaller i hamnbassängen vid varvet.

Falkenbergs kommun kommer att ansöka om statliga medel för att bekosta huvudstudien som beräknas kosta 3,5 miljoner kronor. Oskarshamns kommun som har haft en liknande situation med hamnsanering har jobbat med frågan i över 20 år.

- Vi kan konstatera är att vi har en lång väg att vandra. Bara huvudstudien kommer att ta ungefär tre år att genomföra, säger Rolf Landholm, kommunchef i Falkenberg.

Huvudstudien kommer ge Falkenbergs kommun ett beslutunderlag med förslag på om föroreningarna ska åtgärdas, hur åtgärderna ska ske och vad detta skulle kosta.

Sidan uppdaterad: 2015-10-06