Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenbergs kommunchef går i pension

Falkenbergs kommunchef Rolf Landholm går i pension. Rolf Landholm har arbetat som kommunchef i Falkenberg sedan 2004. 

Rolf Landholm har under sitt yrkesverksamma liv haft flera olika ledande befattningar, främst inom skolans värld.

- Jag har arbetat 42 år inom offentlig sektor. Det var ett medvetet val som jag gjorde tidigt i mitt liv på grund av mitt stora intresse för samhällsfrågor. Arbetet i Falkenbergs kommun har varit mycket stimulerande. Kompetent personal och ett öppet klimat är det som jag tar med från åren i Falkenberg.  Jag kommer aktivt att följa den fortsatta utvecklingen i kommunen, säger Rolf Landholm.

Under sina år som högsta tjänsteman i kommunen har Rolf Landholm bland annat skapat förutsättningar för en ny förbättrad styrmodell med övergripande utvecklingsmål. Han har även drivit utvecklingen för förbättrad kommunal service genom etableringen av kommunens nya kontaktcenter. Mari-Louise Wernersson är kommunstyrelsens ordförande:

- Jag är mycket tacksam för det ledarskapet i förvaltningen som Rolf visat som också bidragit till den positiva utvecklingen kommunen har. Jag är också glad att Rolf stannat och jobbar fram till pensionen.

Per Svensson är oppositionsråd i Falkenberg:

- Under de år som Rolf varit kommunchef har organisationen utvecklats mycket och blivit mycket mer serviceinriktad och medborgarfokuserad. Det är en framgångsfaktor för en attraktiv kommun och Rolf lämnar över en kommun med fina förutsättningar till sin efterträdare.

Rolf Landholm har utöver sin roll som kommunchef även varit chef för kommunstyrelseförvaltningen och VD i kommunens moderbolag Stadshus AB. Rolf Landholm fyller 65 år i slutet av april nästa år. Kommunen kommer nu att inleda rekryteringen av ny kommunchef. Beslut om ny kommunchef kommer att fattas av kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterad: 2015-10-02
Avgående kommunchef Rolf Landholm