Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunen vill avbryta planarbetet vid Tångarondellen

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill avbryta pågående detaljplanearbete för Tånga handelsområde inom fastigheten Dalkullan 1 vid Tångarondellen. Det är trafiksituationen som gjort situationen ohållbar.

Tångarondellen är ett mycket viktigt nav för trafiken i Falkenberg, med väg 154 till Ullared, väg 767 (gamla E6:an) och busslinje 10 mellan stationen och centrum. Trafikverket som ansvarar för flera av vägarna i området har höga krav på tillgänglighet vilket är avgörande för den fortsatta trafikplaneringen. Både väg 767 och väg 154 har nyligen pekats ut som funktionellt prioriterade vägar. Enbart en ombyggnation av rondellen skulle enligt Trafikverket inte kunna lösa de trafikproblem som kommer uppstå om Falkenbergs kommun fortsätter planera för ett stort handelsområde i Tånga. Trafikverket vill istället att Falkenbergs kommun tar ett större grepp på den brännande trafikfrågan för att utreda hur Falkenberg långsiktigt ska kunna växa på ett trafikmässigt hållbart sätt.

- Trafikanalysen talar sitt tydliga språk. Det är inte längre är möjligt att fortsätta planarbetet vid Tånga handelsområde. Området tål inte mer trafik, staden växer och trafiksituationen har blivit kraftigt förändrad sedan vi påbörjade planarbetet, säger Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi hade ingen aning om hur allvarligt problemet var när vi fattade beslutet om en ökad byggrätt. Tångarondellen är redan idag ett problem, säger Cläes Ljung, moderat kommunråd.  

- Vi behöver samverka för en hållbar planering och fatta kloka beslut så vi inte bygger in en nyetablering som påverkar förutsättningarna negativt för andra expansiva delar av staden, säger Per Svensson, socialdemokratiskt oppositionsråd.

Efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2014 utökade Falkenbergs kommun den föreslagna byggrätten i planarbetet för Tånga handelsområde, från 15 000 kvadratmeter handel till 21 000 kvadratmeter handel. I samband med detta genomförde stadsbyggnadskontoret ytterligare en omfattande trafikutredning. Det visade sig då att mängden trafik i området ökat snabbare än vad man trott och än vad de första utredningarna visade. Trafikmätningarna visade 11 000 fordon per dygn längs väg 154, 10 000 fordon per dygn på väg 767 och 8 000 fordon per dygn på Varbergsvägen. Beslutet att avbryta planarbetet kommer bland annat att påverka kommunens handelspolicy där Tånga pekas ut som stadens andra handelsområde.

- Självklart är det tråkigt att satsningen på Tånga handelsområde inte blir av. Som exploatör känner man till riskerna när man köper mark som inte är planlagd eller där alla tillstånd inte är klara. Att inleda ett planarbete innebär att man utreder förutsättningarna för det man vill göra. I de allra flesta fall blir det en detaljplan, men så är inte fallet nu. Vi hade alla hoppats och trott på en fungerande större handelsplats för volymhandel vid Tånga. Men på grund av trafiksituationen är platsen inte längre lämplig. Vi vill självklart inte tacka nej till en förbättrad volymhandel i Falkenberg som ett komplement till den centrumhandel vi har. Möjligen skulle Smedjeholmen vara ett alternativ, men det får vi titta vidare på i den fortsatta planeringen, säger Mari-Louise Wernersson.

Ärendet kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 8 september.

Sidan uppdaterad: 2015-09-04