Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nytt lokalt grepp mot ungdomsarbetslöshet

Falkenbergs kommun tar nu ett nytt lokalt grepp på ett nationellt initiativ för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.

Avsiktsförklaring kommunen och arbetsförmedlingen

Sveriges regering har satt som mål att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 och att ingen ung person ska behöva vara arbetslös längre än 90 dagar. Nu när regeringens budget är godkänd kan Sveriges kommuner få stadsbidrag för att börja jobba med frågan på ett nytt sätt. Falkenbergs kommun har idag tecknat en avsiktsförklaring med arbetsförmedlingen för att stärka det lokala samarbetet, avsätta nya medel och sätta ett gemensamt lokalt fokus på ungdomsarbetslösheten.

- Vi i Falkenberg kommer att ta tillvara på alla tänkbara resurser för att klara ungdomsarbetslösheten. Ställningstagandet är blocköverskridande här i Falkenberg. Alla partier ställer sig positiva till satsningen, säger Stig Agnåker, ordförande i kommunens arbetsgivarutskott. 

Avsiktsförklaringen med arbetsförmedlingen gör det möjligt för Falkenbergs kommun att ansöka om ett stadsbidrag på 200.000 kronor, pengar som kan komma redan till hösten. Bidraget kommer kommunen använda för att, i steg ett, kartlägga alla de ungdomar mellan 16 och 24 år bosatta i kommunen som inte har arbete, studerar eller är så kallat undersysselsatta med timanställning. 

- Vi i kommunen har ett uppföljningsansvar vad som händer efter skolan. Vi kommer börja med att kartlägga nuläget för att sedan skapa handlingsprogram på individnivå. Vi behöver bättre kunskap om hur gruppen ser ut för att sedan hitta lösningar, säger Stig Agnåker.    

Sidan uppdaterad: 2015-07-13