Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Önskemål om ny detaljplan på Smedjeholmen

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill göra en ny detaljplan längs med väg 767 (gamla E6:an) på Smedjeholmen. Det är ett ärende kopplat till fastigheten Reparatören 7 där Jysk har sin butik, som tydligt visar på några av de utmaningar som finns i området idag.

Detaljplan för Smedjeholmen

Smedjeholmen har sedan ett par decennier tillbaka till stora delar blivit ett handelsområde. Det är dock inte byggt som ett handelsområde utan som ett industriområde med breda gaturum och tung trafik. Etableringen av Jysks butik på Statoils tomt har ställt saker på sin spets för Falkenbergs kommun. Att bedriva handel så nära en bensinstation kräver stora säkerhetsavstånd vilket påverkar både parkeringssituationen och biltrafiken till och från fastigheten.

Jysks fastighetsägare har dessutom, utan bygglov, anlagt parkeringsplatser på s.k. prickad mark, ett planterat skyddsområde som inte får bebyggas eller användas som ”parkering eller upplag”. Den aktuella detaljplanen från 1977 tillåter inte någon bilparkering längs med väg 767.

- Vi i kommunen har inte varit konsekventa i vad vi tillåter längs med vägen. En ny detaljplan ger oss möjligheten att lyfta blicken, reda ut situationen och skapa bättre förutsättningar för de företag som verkar i området, säger Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande.

Hur stor del av Smedjeholmen som ska inkluderas en ny detaljplan är ännu inte fastställt. Frågan ska nu tas upp av kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterad: 2015-07-13