Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunen summerar 2014

Vill du veta vad kommunen använt dina skattepengar till? Då ska du lusläsa kommunens årsredovisning. Här hittar du både siffror och sammanfattningar av all den verksamhet som kommunen skapat under 2014. Du kan även lyssna på den bandade fullmäktigesändningen från 28 april där man, nämnd för nämnd, summerar året som gått.

Årsredovisning 2014

God ekonomi

En ekonomi i balans och ett positivt resultat – det är kort sammanfattat Falkenbergs ekonomi 2014. Falkenbergs kommun redovisar ett överskott på 42 miljoner kronor under förra året, vilket är helt i linje med kommunens mål att ha en ekonomi i balans. På kommunspråk innebär det en trygg buffert på 2%.

- Vi som kommun gör ett bra resultat även i år. Fler arbetade timmar gör att vi har en bättre ekonomi. Vi ser också en befolkningstillväxt som ger oss möjligheter, men som också ställer krav framåt. Vi vill växa, men måste växa hållbart, säger Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande (c).  

Investeringar

Under 2014 har kommunens investeringar uppgått till 128,5 miljoner kronor. Bland annat har man satsat på ett antal nya verksamheter, både för gammal och ung, till exempel förskolan Werners Hage, äldreboendet Tallgläntan, Björkhaga äldreboende och gruppbostad Slätten. Kommunen har även under 2014 investerat i nya gång- och cykelvägar och påbörjat projekteringen av Falkenberg Arena och kommunens största satsning genom tiderna, Kunskaps- och kulturcentrum. Trots detta redovisar kommunen 65 miljoner kronor lägre i investeringar jämfört med budget. Anledningen är att en rad planerade byggprojekt har blivit uppskjutna, bland annat förskolorna Dals Ängar och Smedjan. Även de pengar som öronmärkts i budget för att utveckla Tallgläntan har ännu inte kommit till användning.

Verksamhetsmål

Utöver ekonomin redovisar kommunen i sin summering av året hur man lyckats uppfylla de 17 mål som fullmäktige satt upp. Målet att öka valdeltagandet i de allmänna valen lyckas kommunen uppnå. Man visar också goda resultat inom de mål som rör medborgardialog, trygghet, hållbarhet och tillväxt. Däremot finns mer att jobba på vad gäller kvalitén i verksamheterna.

- Vårt gemensamma uppdrag som kommun är att skapa en så god verksamhet som möjlighet utifrån de medel vi har. 2014 har vi inte nått alla de mål vi haft, men vi håller oss på en medelgod nivå. Vi i Falkenberg har mycket goda förutsättningar framåt. Vi har en stor inflyttning och förhållandevis hög sysselsättningsgrad, men vi har även enorma utmaningar som vi försöker möta med hjälp av nya utvecklingsmål och ett större fokus på effekt och kvalitet i vår verksamhet, säger Per Svensson, oppositionsråd (s).

Sidan uppdaterad: 2015-05-11