Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Mari-Louise Wernersson och Sebastian Ghafari

Nya utvecklingsmål tillsammans

Falkenbergs kommun höjer ambitionsnivån inför nästa år med nya övergripande utvecklingsmål. De fyra målen har förberetts i ett block- och partiöverskridande samarbete i kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten och våren.

I den gemensamma politiska viljeinriktningen samlar man greppet om vad kommunen vill och kommer satsa på under de närmaste fyra åren. Tanken är att de nya politiska målen ska påverka och genomsyra både planering och pengar. Den enade politiken i Falkenbergs kommun har valt att stå fast vid sin tillväxtvision: ”Vi växer för en hållbar framtid”. Man har även tydliggjort ambitionen 50.000 invånare år 2030.

Istället för 17 mål som tidigare trattats ner organisationen kommer Falkenbergs kommun att jobba med fyra övergripande utvecklingsmål kopplade till visionen. Nämderna kommer att ha egna utvecklingsmål. Även bolag och förbund är en del av den nya målstyrningen.

Idag presenterades förslagen till övergripande utvecklingsmål i kommunstyrelsen av Mari-Louise Wernersson (c) och Sebastian Ghafari (s).

Förslagen är:

  • Den ekologiska hållbarheten ska öka
  • Falkenberg ska bli mer inkluderande
  • Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i livets alla skeden
  • Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen

De övergripande utvecklingsmålen för Falkenbergs kommun ska fastställas av kommunfullmäktige i slutet av maj. Utvecklingsmålen är en del i den nya styrmodell som Falkenbergs kommun inför med fokus på effekt och kvalitet i verksamheten.

Sidan uppdaterad: 2015-05-05