Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ny central utvecklingsenhet

Falkenbergs kommun kommer efter sommaren att inrätta en ny utvecklingsenhet centralt inom kommunstyrelseförvaltningen.

Enheten kommer främst att fungera som ett stabsstöd för kommunchef och den övergripande tjänstemannaledningen med fokus på den nya styrmodell som kommunen kommer införa under nästa år. Den nya styrningen innebär bland annat att kommunen får fyra övergripande utvecklingsmål som inkluderar bolag och förbund samt ett helt nytt sätt att jobba.

- Den nya utvecklingsenheten är en av många organisationsstärkande insatser vi gör för att möta alla de krav och förväntningar som finns på oss, både externt och internt. Vi vill förbättra och effektivisera vårt gemensamma utvecklingsarbete med ett större fokus på helheten och kunna erbjuda ett bättre stöd för vår organisation i strategiska frågor. Tanken är att utvecklingsenheten ska verka för en utvecklande kultur i kommunorganisationen, inte att enheten ska ta över eller äga de utvecklingsfrågor som redan bedrivs inom vår verksamhet, säger Rolf Landholm, kommunchef.

Utöver resurser som har ansvaret för kommunens styrmodell kommer utvecklingsenheten inledningsvis att bestå av de strateger som tidigare tillhört ekonomi-och strategienheten, med kompetens inom kvalitetsarbete- och uppföljning, hållbarhetsarbete, statistiska underlag och styrsystem samt resurser från övriga kommunstyrelseförvaltningen med kompetens inom projektstyrning, nationell- och internationell samordning samt kommunikation.

Sidan uppdaterad: 2015-04-30