Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Förbättrad tillgänglighet in i Stadshuset

Nu kommer det att bli enklare att besöka kommunens alla verksamheter i Stadshuset. Längs med kortsidan av Stadshuset har det byggts en tillgänglighetsanpassad passage in till Kuben.

Tillgänglighetsanpassad entre till Kuben i Falkenberg

-Det finns ett myndighetskrav att alla offentliga lokaler ska tillgänglighetsanpassas och det är det vi gör nu, säger Maria Nylander, byggassistent vid stadsbyggnadskontoret.

Under hösten kommer det även att installeras en enklare lyftplatta/hiss mellan Kuben och Kontaktcenter för att ytterligare underlätta tillgängligheten för besökare och personal.

Upprustning

Under april månad inleds även ett exteriört underhållsarbete av Stadshuset. Det är fasaden som ska ses över, fogas och rengöras. Arbetet kommer pågå till och med midsommar.

Falkenbergs Stadshus invigdes 1960. Byggnaden är ritad av arkitekt SAR Lennart Tham. 

Reparation av fasad Stadshuset
Sidan uppdaterad: 2015-04-29