Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Håkan Gullberg avgår som VD för Destination Falkenberg 

Håkan Gullberg avgår som VD för Destination Falkenberg. Håkan Gullberg rekryterades sommaren 2013 som VD för det nybildade bolaget med uppdrag att samordna, marknadsföra och utveckla Falkenberg som plats.

Destination Falkenberg är ett dotterbolag till Falkenbergs Näringsliv AB och ägs till hundra procent av Falkenbergs kommun. I styrelsen sitter både Falkenbergs politiska ledning och näringslivet representerat. Mari-Louise Wernersson är kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Destinationsbolagets styrelse:

- Detta är ett väl avvägt beslut från styrelsens sida. För att nå de offensiva mål vi satt, behöver vi ett nytt ledarskap. Vi vill tacka Håkan för hans insatser för Falkenberg. Det är självklart tråkigt att vi inte fått det gemensamma arbetet att fungera på ett tillfredsställande sätt. Vi i Destinationsbolagets styrelse är måna om att hitta hållbara lösningar framåt.

Destinationsbolagets verksamhet och dess finansiering bygger på ett aktivt partnerskap och samverkan mellan Falkenbergs kommun och olika aktörer både inom besöksnäringen och inom andra närliggande branscher. Tanken med destinationssatsningen är att den ska gynna både besöksnäring och invånare i Falkenbergs kommun.

Sedan årsskiftet 2013/14 är Falkenbergs Turistinformation en del av destinationsbolaget, med den långsiktiga ambitionen att skapa Sveriges modernaste turistinformation.

Destinationsbolagets styrelse inleder nu rekryteringen av en ny VD för Destination Falkenberg. Tillförordnad VD för Destination Falkenberg blir Jan Melkersson, VD för Falkenbergs Näringsliv.

Sidan uppdaterad: 2015-02-18