Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Personal kontaktcenter

Kontaktcenter – en
väg in till kommunen

I höstas öppnade Kontaktcenter och arbetet att bygga upp och vidareutveckla verksamheten är i full gång. Ambitionen är att den som besöker, ringer eller mailar Kontaktcenter ska få svar på sin fråga snabbt och enkelt. Invånarna ska inte själva behöva hålla reda på vem som ansvarar för vilka frågor och hur kommunen är organiserad – den som ringer Kontaktcenter ringer alltid rätt.  

I nuläget finns elva servicehandläggare på plats på Kontaktcenter och svarar på frågor om det som rör kommunens olika verksamheter och service. Ärendena kan bland annat handla om hur lång tid det tar att få bygglov, rutiner för halkbekämpning eller hur man ansöker om förskoleplats. 

– Vi får mycket positiv respons. Både från de som ringer och får svar på sina frågor men också från tjänste­männen på förvaltningarna som upplever att de nu får färre samtal och att det gör att de får mer tid till sina arbetsuppgifter, säger Moa Jeppsson, servicehandläggare.

Det finns i dag tre svarsgrupper specialiserade på frågor inom barn- och utbildningsområdet, bygga, gata och miljö samt kultur, fritid och park. När Kontaktcenter är fullt utbyggt ska det bemannas av 14-15 servicehandläggare som har olika specialkompetens inom kommunens alla ansvarsområden. De ska kunna svara på flertalet av frågorna direkt. Är frågan allt för komplicerad går den vidare till den förvaltning som ärendet berör.

– Den som ringer ska redan i första kontakten med oss kunna få vägledning och svar på sina frågor utan att behöva slussas vidare. Kraven på att få svar direkt när man kontaktar en verksamhet, organisation eller företag ökar generellt i samhället, säger Ing-Marie Tillberg, chef för Kontaktcenter.

Kontaktcenter ska förutom att bidra med bättre service till kommuninvånarna och avlasta tjänstemännen, också vara ett led i att utveckla kommunens verksamheter. Genom att alla samtal går igenom Kontaktcenter så får man en bättre bild av invånarnas frågor och åsikter kring den kommunala servicen, ett underlag som direkt kan bidra till utveckling av verksamheterna.


Ring Kontaktcenter

Telefonnumret är 0346-88 60 00. När du ringer Falkenbergs kommun kommer du att få göra val så att du får hjälp av en svarsgrupp med Servicehandläggare som har kunskap inom det område som din fråga gäller. Gör du inget val hamnar du automatiskt i vår växel/reception.

Öppettider: Måndag-torsdag kl 08-17. Fredag kl 08-16.


Skriv till Kontaktcenter

Du kan skicka e-post till adressen: kontaktcenter@falkenberg.se Du kommer att få ett automatiskt svarsmeddelande som bekräftar att vi har tagit emot ditt ärende. Du får också ett ärendenummer, som du kan uppge vid framtida kontakt med kontaktcenter.

Vill du skicka brev är adressen: Falkenbergs kommun Nygatan 34 311 80 Falkenberg


Besök Kontaktcenter

I receptionen i Stadshuset på Nygatan 34 möter du vårt kontaktcenter.  Vi hjälper dig med dina ärenden över disk. Här kan du lämna in ansökan om bygglov, hämta nycklar till hyrd lokal i kommunal regi eller flaggor och mycket annat.

Öppettider: Måndag-torsdag kl 08-17. Fredag kl 08-16.

Sidan uppdaterad: 2015-01-30