Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Turistekonomiska effekter i Falkenbergs kommun

Besöksnäringen är en viktig faktor i kommunen och Destinationsbolaget har genom HUI (Handelns Utredningsinstitut) nu tagit fram siffror på vad turismen betyder för Falkenberg. Sammandraget som här presenteras bygger på 2013 år statistik. (2014 års siffror kommer under sommaren).

  • Av den totala varu- och tjänsteproduktionen inom Falkenberg på knappt 39 MDR svarade besöksnäringen för drygt 6 MDR eller 7,9 % vilket skall jämföras med motsvarande andel för hela Halland på 5,7 %.
  • Av varje spenderad 100-lapp som turisterna lägger i Falkenberg så hamnar 60% inom handeln, 15% på transporter, 13% på restaurangbesök, 7 % på boende och övrigt resterande.
  • Totalt 676 216 gästnätter på hotell, camping, vandrarhem och stugbyar. Totalt i Halland 2 423 725 gästnätter.
  • Juli är utan konkurrens den starkaste logimånaden med högsta beläggningen och totalt 52 % av övernattningarna avsåg fritidsboende medan övriga andelen avser affärsresande och konferenser. Den icke kommersiella delen av boendet svarade för 60 % av övernattningarna. Detta innefattar boende hos släkt & vänner, i fritidshus och boende utanför camping. Hyrd stuga och boende på Bed & Breakfast ingår också här.


Sidan uppdaterad: 2015-01-29