Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunen sätter nya mål och lanserar ett nytt sätt att arbeta

Som kickstart på den nya mandatperioden ska nu Falkenbergs politiska ledning sätta nya mål för kommunen och kommunens verksamhet. De nya politiska målen kommer att gälla från 2016, men klubbas i fullmäktige innan sommaren.

Grupparbete målarbete

Grupparbete för att sätta fokusområden för Falkenberg

Idag inledde kommunstyrelsen, kommunens politiska nämnder och bolag sitt nya målarbete för Falkenbergs kommun, ett arbete som hämtar kraft i visionen "Vi växer för en hållbar framtid".  

Kommunråd Per Svensson (s)

Kommunråd Per Svensson (s)

- Det är verkligen ett spännande arbete vi har framför oss och vi har stora förväntningar på resultatet. Det gemensamma målarbetet kommer ge oss nya möjligheter att lyfta områden där vi vill se ett förändrat eller utvecklat resultat för Falkenberg, säger kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson:

I samband med att kommunen tar fram och beslutar om nya mål kommer man också börjar arbeta enligt en ny styrmodell. Den nya modellen innebär färre mål och en tuffare kvalitetssäkring av kommunens verksamheter. Ambitionen är att minska antalet mål från dagens 17 till fyra eller fem koncernövergripande mål.

- Vi vill få bättre genomslag för de mål vi har, med ett tydligare fokus i vårt övergripande utvecklingsarbete. Vi hoppas att det nya sättet att arbeta kommer ge god effekt och skapa nytta för alla som bor, verkar och besöker Falkenberg, säger Mari-Louise Wernersson.

Catharina Rydberg Lilja

Catharina Rydberg Lilja

Som en inspirerande start på kommunens målarbete var fd. näringslivschef Catharina Rydberg Lilja, numera VD för Science Park, inbjuden för att hålla i en workshop om framtidens utmaningar och trender och hur de påverkar Falkenberg. Det blev diskussioner om allt från digitalisering, globalisering, klimatförändringar, urbanisering till integration, innovation, destination, kultur och infrastruktur.

- Jag tycker att det är väldigt klokt av Falkenberg att ta detta grepp och ge sig tid att titta på Falkenberg i ett större sammanhang. Sedan är det ju väldigt kul att få jobba med Falkenbergs kommun som har en särskild plats i mitt hjärta.

Kommunens nya målarbete kommer att pågå under hela våren under ledning av kommunstyrelsens arbetsutskott med stöd av tjänstemännen från kommunstyrelseförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2015-01-23