Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenbergs kommun söker ny chef för stadsbyggnadskontoret

Falkenbergs kommun går nu ut och rekryterar en ny chef för stadsbyggnadskontoret. Sista ansökningsdag är 9 februari.

Stadsbyggnadskontoret är den del av kommunens organisation som ansvarar för den fysiska planeringen av Falkenberg och som leder kommunens samhällsbyggande processer.

- Den person vi letar efter ska vara en mål- och utvecklingsinriktad ledare som bidrar till att göra verklighet av vår vision ”Vi växer för en hållbar framtid”. Som tillväxtkommun står vi i Falkenberg inför många spännande utmaningar. Det innebär bland annat att vi behöver fortsätta utveckla vår organisation och våra samhällsutvecklande processer till nytta för kommunen och alla de som bor, verkar och besöker Falkenberg, säger Rolf Landholm, kommunchef i Falkenberg.

Stadsbyggnadskontoret i Falkenbergs kommun (SBK) består idag av fem enheter; bygg-och projektenheten, bygglovsenheten, gatu-och trafikenheten, marks- och exploateringsenheten och planenheten med sammanlagt ett fyrtiotal anställda. Tjänstemännen inom SBK jobbar på uppdrag av Falkenbergs politiska ledning inom kommunstyrelsen, bygglovsnämnden och tekniska nämnden. 

Nuvarande chef för stadsbyggnadskontoret, Inge Emanuelsson har haft sitt uppdrag i Falkenberg sedan 2003 och kommer i och med den nya rekryteringen att ansvara för kommunens strategiska planering av vatten och avlopp som VA-planerare, en nyinrättad tjänst inom kommunstyrelseförvaltningen. Inge Emanuelsson:

- Det känns kul att efter en lång tid som chef med fokus på helheten få fördjupa sig och bidra till den övergripande planeringen som specialist inom ett mer avgränsat område.

- Inge Emanuelsson har i hög grad bidrag till den positiva utveckling som Falkenberg haft under de senaste 10 åren. Det känns bra att vi även fortsättningsvis kan nyttja hans tjänster och stora kunskap, säger Rolf Landholm.

Sidan uppdaterad: 2015-01-20