Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nyheter från kommunstyrelsen

Tisdagen den 13 januari höll kommunstyrelsen sitt första möte för året. Bland besluten fanns ett bidrag för SM i bordtennis, bildandet av en integrationsberedning och ett förslag att bygga om Söderskolans kök.

Förslag: Ombyggnad av Söderskolan
i samband med fuktrenovering

Söderskolans kök har under en tid dragits med fuktproblem. Dessutom anser personalen att de omoderna lokalerna medför ett arbetsmiljöproblem och att de inte är funktionella utifrån de behov skolan har. Därför föreslår nu kommunstyrelsen en mindre ombyggnad i samband med åtgärdandet av fuktproblemen.

Två alternativ togs fram. Den billigare varianten på knappt sju miljoner kronor innefattar enbart en renovering där man åtgärdar fuktproblemen. Det dyrare förslaget, på tio miljoner, innefattar en ombyggnad så att lokalerna kan utnyttjas mer effektivt. Alliansen + ansåg dock att man i alternativ 2 räknat in en allt för hög kostnad för oförutsedda kostnader, och att man kan sänka kostnaden på 10 miljoner.

Kommunfullmäktige tar upp frågan den 27 januari.


Bidrag till SM i bordtennis

Kommunstyrelsen har beslutat att efter en ansökan anslå 100 000 kronor till Falkenbergs BTK för att arrangera SM 2015. Det är första gången klubben arrangerar mästerskapet, som kommer äga rum 26 februari  till 1 mars. Femhundra deltagare väntas, och utöver detta räknas arrangemanget locka ett hundratal åskådare.

- Detta ligger i linje med kommunens ambition att skapa aktiviteter under hela året. Sådana här stora arrangemang är viktiga att få till kommunen. Vi kan också se att alla större hotell är helt fullbokade den här helgen, säger kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson (C).


Arbete för bättre integration

Kommunstyrelsen har beslutat att skapa en integrationsberedning i Falkenbergs kommun. Ett av uppdragen i budgeten för 2015 är att undersöka hur integrationen av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. Bildandet av en integrationsberedning är en del av detta arbete.

Till ordförande för beredningen utsågs Filip Bertilsson (M). Övriga ledamöter är: Marcelle Farjallah (S), Tore Holmefalk (C), Dahn Persson (S) och Lars Fagerström (FP).

Sidan uppdaterad: 2015-01-16