Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Christian Kylin ny VD för FaBo

FaBos styrelse har rekryterat Christian Kylin som ny VD för kommunens fastighetsbolag FaBo. Christian Kylin jobbar idag som fastighetschef inom Derome förvaltning och tillträder sin nya tjänst 1 juni.

Christian Kylin kommer närmast från Derome förvaltning där han är fastighetschef och ansvarig för förvaltningen av Deromes bestånd. Han är 31 år och bor i Tvååker. Christian Kylin tillträder sin tjänst som VD för FaBo den 1 juni. FaBos nuvarande VD Thomas Brynås kommer avsluta sin tjänst 31 maj.

Falkenbergs Bostads AB (FaBo) är ett allmännyttigt bostads- och serviceföretag som äger, bebygger och förvaltar fastigheter inom Falkenbergs kommun. Genom FaBo kan Falkenbergs kommun skapa förutsättningar för en kommuntäckande bostadsförsörjning och en flexibel bostadsmarknad.

Sidan uppdaterad: 2015-01-09