Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Trafiknämnden

Trafiknämnden  beslutar om frågor som gäller tillstånd eller trafikreglering genom lokala trafikföreskrifter. Det kan gälla hastighetsbegränsning, parkeringsförbud, parkeringstillstånd för rörelsehindrad, transporttillstånd, allmän plats med mera. Samhällsbyggnadsavdelningens gatu- och trafikenhet förbereder och genomför nämndens beslut.

Nämnden har tre ordinarie ledamöter. Lars Agbrandt (m) ordf, Jan Dickens (s) vice ordf, Bo-Gunnar Andersson (c). Ersättare: Göran Löfquist (m), Olle Torlycke (s).

Sidan uppdaterad: 2018-03-12