Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Nämnder

Det finns sju permanenta politiskt valda nämnder i Falkenbergs kommun. Därtill kommer valnämnden som i huvudsak verkar i samband med allmänna val.

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige och har ansvar för de ärenden som faller inom respektive verksamhetsområde. Deras sammansättning speglar resultatet i det senaste kommunalvalet. Således tillsätter alltid majoriteten ordförandeposten. Nämndernas ledamöter har sina politiska uppdrag vid sidan av sina ordinarie arbeten.

Nämndernas sammanträden är som regel inte öppna för åhörare. Däremot är de beslut som fattas offentliga så snart mötesprotokollen justerats. Nämnderna kan besluta att hålla öppna möten, vilket miljö- och hälsoskyddsnämnden gör ibland.

Störst verksamhet bedriver barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som tillsammans svarar för tre fjärdedelar av kommunens verksamhet i pengar räknat. Samhällsbyggnadsavdelningen servar två politiska nämnder: bygglovsnämnden och tekniska nämnden.

Föredragningslistor och protokoll från nämndernas möten hittar du under respektive nämnd.

Sidan uppdaterad: 2017-04-04