Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunstyrelsens beredande organ. Den består av fem ordinarie ledamöter, tre från majoriteten och två från oppositionen. Dessutom är de valda ersättarna som regel närvarande.

Arbetsutskottet sammanträder på tisdagar varje vecka, utom den vecka då kommunstyrelsen har sitt möte. På arbetsutskottets möten behandlas ärenden som senare ska beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande leder arbetsutskottets möten. Dit kallas tjänstemän från de olika förvaltningarna och bolagen för att redogöra för bakgrunden till olika ärenden. Det kan till exempel vara planarkitekter som berättar om pågående detaljplanearbeten, eller en byggprojektledare som presenterar ett bygge.

Sidan uppdaterad: 2018-03-22