Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Arbetsgivarutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i frågor gällande löne-, kollektivavtals-, pensions- och förhandlingsfrågor. Därtill är utskottet arvodeskommitté och pensionsmyndighet. Arbetsgivarutskottet består av tre ledamöter.

Ordförande är Stig Agnåker (C), vice ordförande Per-Gunnar Andersson (S).

Övriga ledamöter: Ingrid Gustavsson (M), Dahn Persson (S), Susan Pettersson (KD).

Ersättare är: Lars Fagerström (L), Per Svensson (S), Claës Ljung (M).

Sidan uppdaterad: 2018-02-21