Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Integrationsberedningen

Integrationsberedningen i Falkenbergs kommun är en politisk beredning som på uppdrag av kommunstyrelsen ska fördjupa sig i frågor kopplat till integration. Beredningen ska företräda kommunen i integrationsfrågor och ansvara för att information och kunskap om integrationsfrågor sprids inom den politiska organisationen.

Integrationsberedningen består av fem ledamöter från kommunstyrelsen.

Tjänstemannastödet till integrationsberedningen ges av en särskilt tillsatt samordningsgrupp bestående av kommunens berörda förvaltningar, överförmyndarnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Halland.

Ansvaret på tjänstemannasidan för kommunens flykting- och integrationsfrågor ligger sedan 2014 på socialförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2017-10-12