Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Hållbarhetsberedningen

Hållbarhetsberedningen är beredningsorgan till kommunstyrelsen. Den är företrädare för ekologiska hållbarhetsfrågor och ansvarar för att information och kunskap sprids inom den politiska organisationen.

Beredningen tar fram förslag till riktlinjer för utvecklingsarbetet för en förbättrad ekologisk hållbarhet, följer frågor av betydelse för beredningens arbetsområde samt främjar samverkan för ekologiska hållbarhetsfrågor mellan kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. Beredningen arbetar också med specifika uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Beredningen består av fem ledamöter från kommunstyrelsen. Dessa utses av kommunstyrelsen vid början av varje ny mandatperiod. En tjänsteman från utvecklingsenheten bistår beredningen.

September 2016 var medlemmarna:

Ordförande: Mari-Louise Wernersson (C)

Ledamöter: Jan Berge (MP), Rebecka Kristensson (S), Claes Ljung (M) samt Per Svensson (S)

Sekreterare: Mattias Hjort

Sidan uppdaterad: 2017-02-17