Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 4 april 2017

Dagordning

 

 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare.

 

 

 

2

 

 

 

Kl.08.30 Information – Regional infrastrukturplan (Arne Ingemansson, Region Halland)

 

 

KS 2017-6

 

 

3

 

 

AU § 73

 

 

Falkenbergs Stadshus AB årsredovisning för 2016.PDF

 

 

KS 2017-162

 

 

4

 

 

AU § 74

 

 

Kommunens årsredovisning för 2016.PDF (Jan Fritz)

 

 

KS 2017-154

 

 

5

 

 

AU § 60

 

 

Månadsrapport för kommunstyrelsen - februari.PDF

 

 

KS 2017-139

 

 

6

 

 

AU § 61

 

 

Månadsrapport för kommunen – februariPDF

 

 

KS 2017-140

 

 

7

 

 

AU § 75

 

 

Överföring av centrala budgetmedel.PDF

 

 

KS 2017-155

 

 

8

 

 

AU § 79

 

 

Kl.10.00 Information – Kommande försäkringsupphandling. (Victoria van Egmond, Söderberg och Partners)

 

 

KS 2017-6

 

 

9

 

 

 

Information – Nytt arbetssätt för kommunrevisionen. (Gösta Svensson, Jan Johansson och Nils-Erik Johansson)

 

 

KS 2017-6

 

 

10

 

 

AU § 81

 

 

Remissvar – Värna demokratin mot våldsbejakande extremism.(PDFCarl Håkansson, Socialförvaltningen)

 

 

KS 2017-71

 

 

11

 

 

AU § 62

 

 

Utveckling av fotgängarstråken i Falkenbergs stadskärna – avrapportering av samråd.PDF (Hanna Smekal och Charlotte Ljung)

 

 

KS 2015-74

 

 

12

 

 

AU § 72

 

 

Utredning av förutsättningar för sopsugsanläggning i Falkenbergs centrala delar.PDF (Johan Risholm)

 

 

KS 2017-156

 

 

13

 

 

AU § 82

 

 

Remissvar – Boverkets rapport, etableringshinder på bostadsmarknaden.PDF

 

 

KS 2017-30

 

 

14

 

 

AU § 66

 

 

Granskning av Fabo:s rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt.PDF

 

 

KS 2016-266

 

 

15

 

 

AU § 64

 

 

Försäljning av del av fastigheten Tröinge 6:75 inom Falkenbergsmotets verksamhetsområde.PDF

 

 

KS 2017-126

 

 

16

 

 

AU § 69

 

 

Återrapportering av uppdrag att ta fram barnkonsekvensanalys för förskolor i två våningar.PDF

 

 

KS 2014-286

 

 

17

 

 

 

Avsägelse från Georgia Ferris (KD) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och som ersättare i arbetsgivarutskottet.PDF

 

 

KS 2017-170

 

 

18

 

 

AU § 68

 

 

Motion om mobiltelefonfri undervisning.PDF

 

 

KS 2016-63

 

 

19

 

 

 

Motortävlingar på kommunal mark.PDF

 

 

KS 2017-178

 

 

20

 

 

 

Anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2018-01-23