Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 17 oktober 2017

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

AU § 292

 

 

Kl.08.30 Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. PDF

 

 

KS 2017-465

 

 

3

 

 

 

Information – VA-taxa 2018. 

 

 

KS 2017-6

 

 

4

 

 

AU § 279

 

 

Kl.10.00 Delårsrapport tertial 2 – Kommunstyrelsen PDF

 

 

KS 2017-139

 

 

5

 

 

AU § 280

 

 

Delårsrapport tertial 2 – KommunenPDF
 

 

 

KS 2017-140

 

 

6

 

 

AU § 264

 

 

Gödastorp 3:13 – Ansökan om planläggning, omlastningsstation samt förbehandlingsanläggning. PDF

 

 

KS 2017-320

 

 

7

 

 

AU § 269

 

 

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten – Antagande.

 

 

KS 2014-273

 

 

8

 

 

AU § 283

 

 

Morups-Hule 1:73 – Ansökan om planläggning. PDF

 

 

KS 2017-353

 

 

9

 

 

AU § 284

 

 

Ullared 8:5 – Ansökan om planläggning. PDF

 

 

KS 2017-171

 

 

10

 

 

AU § 285

 

 

Ullared 1:142 – Ansökan om planläggning.PDF
 

 

 

KS 2017-296

 

 

11

 

 

AU § 230

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Hjortsberg 3:37.

 

 

KS 2017-376

 

 

12

 

 

AU § 231

 

 

Detaljplan för del av Hjortsberg 3:37 m.fl. - Antagande.

 

 

KS 2013-423

 

 

13

 

 

AU § 262

 

 

Rönnhagen 5 m.fl. – Detaljplan, planavtal.PDF

 

 

KS 2017-411

 

 

14

 

 

AU § 270

 

 

Växthuset 9 m.fl. – Godkännande av exploateringsavtal.

 

 

KS 2017-450

 

 

15

 

 

AU § 271

 

 

Växthuset 9 m.fl. Detaljplan – Antagande

 

 

KS 2015-164

 

 

16

 

 

AU § 272

 

 

Hjortsberg 3:43, Ålen – Ansökan om planläggning.PDF

 

 

 

 

KS 2017-346

 

 

17

 

 

 

AU § 273

 

 

Falkenberg Snickaren 3,4 och 8 samt Falkenberg Stafsinge 1:95 (inom Smedjeholms industriområde) - Överenskommelse om fastighetsreglering.PDF

 

 

KS 2017-395

 

 

18

 

 

AU § 287

 

 

Töringe 7:46 – Försäljning av fastigheten.PDF

 

 

KS 2017-451

 

 

19

 

 

AU § 289

 

 

Ytmaximering av samhällsbyggnadsavdelningens lokaler.PDF

 

 

KS 2017-463

 

 

20

 

 

AU § 282

 

 

Kommunal skattesats 2018PDF

 

 

KS 2017-462

 

 

21

 

 

AU § 305

 

 

Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB.PDF

 

 

KS 2017-466

 

 

22

 

 

AU § 290

 

 

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.PDF

 

 

KS 2017-276

 

 

23

 

 

AU § 296

 

 

Antagande av sponsringspolicy för Falkenbergs kommun.PDF

 

 

KS 2017-185

 

 

24

 

 

AU § 263

 

 

Upphävande av telefonpolicy med anledning av nya riktlinjer för telefonanvändning.PDF

 

 

KS 2016-199

 

 

25

 

 

AU § 278

 

 

Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).PDF

 

 

KS 2017-256

 

 

26

 

 

AU § 293

 

 

Remissvar – Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik.PDF

 

 

KS 2017-373

 

 

27

 

 

AU § 294

 

 

Remissvar – Reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård.PDF

 

 

KS 2017-384

 

 

28

 

 

AU § 295

 

 

Remissvar – Hjälpmedelsutredningens betänkande, På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen.PDF

 

 

KS 2017-370

 

 

29

 

 

AU § 301

 

 

Motion – Bättre förutsättningar för byggnation i våra mindre orter.PDF

 

 

KS 2017-275

 

 

30

 

 

AU § 303

 

 

 

Motion – Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg.PDF

 

 

KS 2017-144

 

 

31

 

 

AU § 304

 

 

Motion – Upphandling och omförhandling av livsmedelsinköp enligt 80/20-modellen.PDF

 

 

KS 2016-460

 

 

32

 

 

AU § 266

 

 

Motion – Försöksverksamhet med differentierade biljettpriser.PDF

 

 

KS 2017-290

 

 

33

 

 

AU § 267

 

 

Motion – Underlätta för cyklister att pendla.PDF

 

 

KS 2017-283

 

 

 

 

Anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2018-01-23