Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 15 augusti 2017

Dagordning

 

 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

AU § 194

 

 

Kl.08.30 Kommunstyrelsens budgetförslagPDF

 

 

KS 2017-351

 

 

3

 

 

 

Tillfälligt extra bidrag till Falkenbergs föreningsråd. (Charlotte Johansson/Jan Fritz)

 

 

KS 2017-357

 

 

4

 

 

 

Överföring av centrala budgetmedel – justering av budgetramar för löneökningar m.m. (Lotta Jönsson/Katarina Löfberg)

 

 

KS 2017-155

 

 

5

 

 

INT.BER. § 18

 

 

Statligt stöd för integration – extra kostnader socialnämnden.PDF (Tor Jacobsen)

 

 

KS 2016-20

 

 

6

 

 

INT.BER § 16

 

 

Statligt stöd för integration – Projekt språkvän.PDF

 

 

KS 2016-20

 

 

7

 

 

 

Utökning av budget för utbyte av trästolpar. (Torbjörn Hansson)

 

 

KS 2017-360

 

 

8

 

 

AU § 191

 

 

Statsbidrag för rätt till komvux, lovskola och betyg i moderna språk.PDF

 

 

KS 2017-244

 

 

9

 

 

AU § 192

 

 

Kommunal medfinansiering av utbildningar inom Yrkesvux.PDF

 

 

KS 2017-255

 

 

10

 

 

 

Kl.10.00 Godkännande av investeringsprojektet anpassning av skollokaler till förskolelokaler på Apelskolan. (Irene Wigroth/Martin Lövström)

 

 

KS 2017-356

 

 

11

 

 

 

Valkretsindelning vid kommunalvalen.

 

 

KS 2017-318

 

 

12

 

 

 

Motion – Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

 

 

KS 2017-286

 

 

13

 

 

 

Upprättande och gränsdragning av valdistrikt.

 

 

KS 2017-317

 

 

14

 

 

 

Remissvar – Yttrande över valkretsindelning i Region Halland.

 

 

KS 2017-332

 

 

15

 

 

AU § 197

 

 

Repslagaren 22 – PlanavtalPDF

 

 

KS 2016-211

 

 

16

 

 

AU § 203

 

 

Tröinge 2:62 – Ansökan om planläggningPDF

 

 

KS 2017-141

 

 

17

 

 

AU § 207

 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Västra Gärdet 1:51, Västra Gärdet 2:1 och Sjövisaren 8.PDF

 

 

KS 2017-342

 

 

18

 

 

AU § 206

 

 

Redovisning av uppdrag – Förbättrad marknadsföring av kommunal industrimark.PDF

 

 

KS 2017-340

 

 

19

 

 

AU § 200

 

 

Remissvar – Utvidgning av naturreservat Älmebjär.

 

 

KS 2017-280

 

 

20

 

 

AU § 201

 

 

Remissvar – Förslag till fiskereglering i marina skyddade områden.PDF

 

 

KS 2017-313

 

 

21

 

 

 

Remissvar – Svensk social trygghet i en globaliserad värld.

 

 

KS 2017-238

 

 

22

 

 

 

Remissvar - Om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information m.m.

 

 

KS 2017-279

 

 

23

 

 

AU § 208

 

 

Medlemsansökan till Svenska cykelstäderPDF

 

 

KS 2017-338

 

 

24

 

 

AU § 209

 

 

Motion – Medlemskap i föreningen Svenska cykelstäder.PDF

 

 

KS 2017-257

 

 

25

 

 

ARGUS
§ 41

 

 

Motion – Försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom äldreomsorgen i Falkenbergs kommun.PDF

 

 

KS 2016-422

 

 

26

 

 

ARGUS
§ 42

 

 

Medborgarförslag – 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för personal inom äldreomsorgen.PDF

 

 

KS 2016-446

 

 

27

 

 

 

Anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2018-01-23