Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 14 mars 2017

Dagordning


 

1

 

 

Val av protokollsjusterare.

 

 

2

 

 

AU § 46

 

 

Över- och underskott från 2016 till 2017 – samtliga nämnder (Jan Fritz)PDF

 

KS 2017-120

 

 

3

 

AU § 28

 

Detaljplan för Krispeln Plan 1 – Antagande (Sabina Uzelac)PDF

 

KS 2014-435

 

4

 

AU § 31

 

Detaljplan för Reparatören 7 m fl – Antagande (Johan Risholm)PDF

 

KS 2015-78

 

5

 

 AU § 52

 

Ansökan om planläggning för fastigheterna Ullared 2:151 m fl (Anna Modigh)PDF

 

KS 2016-529

 

6

 

 AU § 51

 

 

Översyn av fördjupad översiktsplan för Ullared samt utredning kring alternativ för nya bostadsområden i Ullared (Josefin Selander)PDF

 KS 2016-271

 

 

7

 

 

AU § 33

 

 

Kl 10.00 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2017 (Janna Andersson)PDF

 

KS 2017-106

 

 

8

 

 

ARGUS § 7

 

Nytt arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Gekås – Human Bridge.PDF (Mustapha Radi)

 

KS 2017-83

 

 

9

 

 

Remissvar – Tillsyn över installationer för alternativa drivmedel

 

KS 2017-46

 

10

 

AU § 59

 

Beställning av skolpaviljonger till HjortsbergsskolanPDF

 

KS 2017-125

 

11

 

AU § 45

 

Beställning av skolpaviljong till FajansskolanPDF

 

KS 2017-118

 

12

 

AU § 35

 

Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförarePDF

 

KS 2016-5

 

13

 

AU § 36

 

Avtal gällande elitbidrag 2017 – IF BöljanPDF

 

KS 2016-448

 

14

 

AU § 53

 

Senareläggning av investeringsprojektet Glommens idrottshallPDF

 

KS 2017-123

 

15

 

 

AU § 55

 

 

Flytt av torghandel till Rörbecksplatsen under perioden 2017-05-01--09-30PDF

 

KS 2017-99

 

 

16

 

AU § 37

 

Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSSPDF

 

KS 2016-37

 

17

 

AU § 50

 

Naturminnesförklaring av ek på fastigheten Hallarna 1:1PDF

 

KS 2015-158

 

18

 

AU § 56

 

Förvärv av fastigheten Borret 6, FaBoPDF

 

KS 2017-124

 

19

 

 

AU § 27

 

 

Redovisning av uppdrag – uppstart av verksamhet enligt BUI 12 och BAL 13PDF

 

KS 2013-435

 

 

20

 

AU § 47

 

Ansökan om planläggning för Hjortsberg 3:32PDF

 

KS 2016-503

 

21

 

 

AU § 48

 

 

Ramavtal med ägare till Skrea 29:1, 14:6 samt Källstorp 1:20 inför detaljplaneläggningPDF

 

KS 2017-84

 

 

22

 

 

AU § 49

 

 

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde - del av Arvidstorp 1:39PDF

 

KS 2017-102

 

 

23

 

 

AU § 57

 

 

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskolaPDF

 

KS 2016-352

 

 

24

 

 

AU § 58

 

 

Motion om förbättrad marknadsföring av kommunens industrimarkPDF

 

KS 2016-389

 

 

25

 

 

AU § 38

 

 

Motion om förslag till ny grundskoleorganisationPDF

 

 

KS 2016-373

 

 

26

 

AU § 39

 

Medborgarförslag om F-6-skola i OkomePDF

 

KS 2016-366

 

27

 

 

AU § 40

 

 

Medborgarförslag om miljökonsekvensbeskrivning innan beslut om ny grundskoleorganisation tasPDF

 

KS 2016-367

 

 

28

 

 

 

AU § 41

 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen ska ha F-6- och F-9-skolor samt att kommunfullmäktige beslutar att Årstadskolan ska bli F-6-skola i nya organisationenPDF

 

KS 2016-368

 

 

 

29

 

 

AU § 42

 

 

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska ta beslut om Älvseredsskolan ska bli F-3 eller F-6-skolaPDF

 

KS 2016-387

 

 

30

 

 

AU § 43

 

 

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige tar beslut om F-6-skola i ÄlvseredPDF

 

KS 2016-388

 

 

31

 

 

AU § 44

 

 

Medborgarförslag – Frågan om Fageredsskolans framtid som F-3 alternativt F-6 skall avgöras av kommunfullmäktigePDF

 

KS 2016-434

 

 

32

 

 

 

Anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2018-01-23