Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 14 februari 2017

Dagordning

 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare.

 

 

 

2

 

 

AU § 1

 

 

Kl. 08.30 FÖP Kusten – Avrapportering av utställningsskede, förslag till revideringar. (Sofia Hedberg Broberg)PDF

 

 

KS 2014-273

 

 

3

 

 

AU § 20

 

 

Mål och strategier för bostadsbyggandet 2017-2021 (Josefine Eirefelt)PDF

 

 

KS 2016-274

 

 

4

 

 


 

 

Statligt stöd för integration – Lov/ferieskola, Barn- och utbildningsnämnden. (Helena Jonsson)

 

 

KS 2016-20

 

 

5

 

 


 

 

Statligt stöd för integration – Fortsättning kultur- och fritidsaktiviteter för inkludering. (Jan Petersson Bordal)

 

 

KS 2016-20

 

 

6

 

 

AU § 15

 

 

Kl.10.00 Statsbidrag för ökat bostadsbyggandePDF

 

 

KS 2016-488

 

 

7

 

 

AU § 16

 

 

Kommunstyrelsen – Årsredovisning (Jan Fritz)PDF

 

 

KS 2017-60

 

 

8

 

 

AU § 17

 

 

Kommunstyrelsen - Över- och underskott 2016PDF

 

 

KS 2017-64

 

 

9

 

 

AU § 18

 

 

Kommunstyrelsen - Genomförandeplan 2017 (Jan Fritz)PDF

 

 

KS 2017-61

 

 

10

 

 

AU § 19

 

 

Remissvar –Välfärdsutredningens delbetänkande. Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)PDF

 

 

KS 2016-504

 

 

11

 

 

ARGUS § 35

 

 

Kl.10.45 Program för hur Falkenbergs kommun som arbetsgivare ska inkludera människor med funktionsnedsättning. (Mustapha Radi, Ola Westmar, Kompetenscentrum)PDF

 

 

KS 2016-185

 

 

12

 

 

 

Tillsättande av befattning som samhällsbyggnadschef.

 

 

KS 2017-67

 

 

13

 

 

AU § 6

 

 

Lokala ordningsföreskrifter – Revidering avseende affischering och ambulerande försäljning.PDF

 

 

KS 2016-152

 

 

14

 

 

AU § 5

 

 

Struktur för Falkenbergs kommuns lokala styrdokument.PDF

 

 

KS 2016-204

 

 

15

 

 

AU § 2

 

 

Försäljning av del av Tröinge 6:75 inom Falkenbergsmotet.PDF

 

 

KS 2016-360

 

 

16

 

 

AU § 4

 

 

Ramavtal gällande detaljplan för Leken 1 m.fl.PDF

 

 

KS 2017-32

 

 

17

 

 

AU § 21

 

 

Överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal för del av Skrea 18:1PDF

 

 

KS 2013-429

 

 

18

 

 

AU § 22

 

 

Ansökan om planläggning för Töringe 3:78, Vinberg, Falkenbergs kommun.PDF

 

 

KS 2016-540

 

 

19

 

 

AU § 23

 

 

Detaljplan för del av Smedjeholm 1:65 och Kantpressaren 1 m.fl. – Antagande.PDF

 

 

KS 2014-352

 

 

20

 

 

AU § 24

 

 

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för handel inom Smedjeholms industriområde.PDF

 

 

KS 2017-43

 

 

21

 

 

AU § 8

 

 

Motion om engelsk skola i Falkenberg.PDF

 

 

KS 2016-338

 

 

22

 

 

AU § 9

 

 

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever.PDF

 

 

KS 2016-439

 

 

23

 

 

AU § 10

 

 

Motion om att Rådhusplatsen gör centrum mer attraktivt.PDF

 

 

KS 2016-240

 

 

24

 

 

AU § 11

 

 

Motion om ökad trafiksäkerhet på Sandgatan i Falkenberg.PDF

 

 

KS 2016-345

 

 

25

 

 

AU § 12

 

 

Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strand.PDF

 

 

KS 2016-289

 

 

26

 

 

 

Anmälningar

 

 


Sidan uppdaterad: 2018-01-23