Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 12 september 2017

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

AU § 246

 

 

Kl.08.30 Godkännande av investeringsprojektet Slöinge förskola. (Irene Wigroth)PDF

 

 

KS 2017-422

 

 

3

 

 

 

Godkännande av investeringsprojektet Långåsskolan tillbyggnad. (Irene Wigroth)

 

 

KS 2017-423

 

 

4

 

 

 

Redovisning av uppdrag i budget – Utreda alternativ för organisationen kring försörjningsstöd.
(Mats Petersson, Socialförvaltningen)

 

 

KS 2017-17

 

 

5

 

 

 

Remissvar – Välfärdsutredningens slutbetänkande, kvalitet i välfärden. (Jan Fritz)

 

 

KS 2017-295

 

 

6

 

 

 

Antagande av Riktlinjer för attestering.

 

 

KS 2017-431

 

 

7

 

 

AU § 217

 

 

Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare samt ändring av riktlinjer för konkurrensutsättning. PDF
(Lina Weetman på plats för ev. frågor)PDF

 

 

KS 2016-5

 

 

8

 

 

AU § 233

 

 

Kl.10.00 Sopsugsanläggning i Falkenberg. (Josefin Selander, Malin Persson, Niklas Lidström, Johan Risholm)PDF

 

 

KS 2017-156

 

 

9

 

 

AU § 235

 

 

Tröinge 2:23 - Begäran om planläggning. (Johan Risholm)PDF

 

 

KS 2017-281

 

 

10

 

 

AU § 236

 

 

Tröinge 15:1 (Korset) - Begäran om planändring (Johan Risholm)PDF

 

 

KS 2017-254

 

 

11

 

 

AU § 234

 

 

Olofsbo 1:18 - Begäran om planläggning PDF
(Johan Risholm på plats för ev. frågor)PDF

 

 

KS 2017-175

 

 

12

 

 

AU § 238

 

 

Kv. Snickaren m.fl. - Begäran om planläggning.PDF
(Johan Risholm på plats för ev. frågor)PDF

 

 

KS 2017-335

 

 

13

 

 

AU § 249

 

 

Skrea 4:7 – Ändring av detaljplan. PDF
(Daniel Helsing på plats för ev. frågor)PDF

 

 

KS 2017-424

 

 

14

 

 

AU § 250

 

 

Olofsbo s.13 – Ansökan om planläggning. PDF
(Daniel Helsing på plats för ev. frågor)PDF

 

 

KS 2016-368

 

 

15

 

 

AU § 230

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Hjortsberg 3:37.

 

 

KS 2017-376

 

 

16

 

 

AU § 231

 

 

Detaljplan för del av Hjortsberg 3:37 m.fl. - Antagande.

 

 

KS 2013-423

 

 

17

 

 

AU § 240

 

 

Överenskommelse om upphörande av tomträttsavtal för Morups-Lyngen 2:185 samt överlåtelse av byggnad.PDF

 

 

KS 2017-413

 

 

18

 

 

AU § 215

 

 

Vindkraft vid SjönevadPDF.

 

 

KS 2014-186

 

 

19

 

 

AU § 216

 

 

Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun.PDF

 

 

KS 2017-403

 

 

20

 

 

AU § 218

 

 

Kommunstyrelsens månadsuppföljning – juli 2017.PDF

 

 

KS 2017-139

 

 

21

 

 

AU § 219

 

 

Kommunens månadsuppföljning och prognos juli 2017.PDF

 

 

KS 2017-140

 

 

22

 

 

AU § 221

 

 

Rums- och funktionsprogram för utformningen av skollokaler på grundskolor vid ny- och ombyggnationer.PDF

 

 

KS 2017-247

 

 

23

 

 

AU § 222

 

 

Överenskommelse avseende Särskilda Näringsändamål (SärNär).PDF

 

 

KS 2017-306

 

 

24

 

 

AU § 223

 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2016.PDF

 

 

KS 2017-390

 

 

25

 

 

AU § 228

 

 

Förslag till sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018.PDF

 

 

KS 2017-408

 

 

26

 

 

AU § 229

 

 

Kalendarium för Planerings- och uppföljningsprocessen 2018.

 

 

KS 2017-404

 

 

27

 

 

AU § 242

 

 

Utbetalning av partistöd 2018.PDF

 

 

KS 2017-237

 

 

28

 

 

AU § 251

 

 

Bidragsansökan för huvudstudie av förorenade sediment i Falkenbergs hamnbassäng.PDF

 

 

KS 2015-295

 

 

29

 

 

AU § 248

 

 

Remissvar – Regional infrastrukturplan.

 

 

KS 2017-361

 

 

30

 

 

AU § 253

 

 

Remissvar – Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling.PDF

 

 

KS 2017-365

 

 

31

 

 

AU § 254

 

 

Remissvar – Åtgärdsprogram för flodpärlmussla.PDF

 

 

KS 2017-337

 

 

32

 

 

AU § 255

 

 

Remissvar – Nya ungdomspåföljder.PDF

 

 

KS 2017-372

 

 

33

 

 

 

Remissvar – Betänkande av klimatanpassningsutredningen; Vem har ansvaret?

 

 

KS 2017-319

 

 

34

 

 

AU § 256

 

 

Överföring av centrala budgetmedel – justering av budgetramar för löneökningar.PDF

 

 

KS 2017-155

 

 

35

 

 

AU § 257

 

 

Förlängning av projekt Falkenbergsmodellen.PDF

 

 

KS 2017-420

 

 

36

 

 

AU § 225

 

 

Motion – Uppvärdera familjedaghemmens betydelse.PDF

 

 

KS 2014-317

 

 

37

 

 

AU § 245

 

 

Medborgarförslag – Hårdgöra ytor på kommunens affischeringsplatser.PDF

 

 

KS 2017-57

 

 

38

 

 

AU § 226

 

 

Medborgarförslag – Glastak över Rådhustorget.PDF

 

 

KS 2016-396

 

 

39

 

 

AU § 258

 

 

Medborgarförslag – Aktivitetscenter i Falkenberg.PDF

 

 

KS 2016-424

 

 

 

 

Anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2018-01-23