Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 8 november 2016

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare.

 

 

 

 

2

 

 

AU § 336

 

 

Budget för 2017, budgetramar för 2018 och kommunplan för 2019 samt investeringsplan 2017-2021 ( Jan Fritz)PDF

 

 

KS 2016-427

 

 

3

 

 

AU § 343

 

 

Kl 10.00 Falkenbergs Näringsliv AB – Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. (Jan Melkersson, Josefin Selander)PDF

 

 

KS 2016-431

 

 

4

 

 

AU § 337

 

 

Kalendarium för Planerings- och uppföljnings-processen 2017PDF

 

 

KS 2016-394

 

 

5

 

 

AU § 312

 

 

Redovisning av ekonomisk intern kontroll 2016 och plan för kommande ekonomisk intern kontrollPDF

 

 

KS 2016-391

 

 

6

 

 

AU § 324

 

 

Anpassning av Fegens bygdegård för förskoleverksamhetPDF

 

 

KS 2016-402

 

 

7

 

 

AU § 318

 

 

Plan för förskola och grundskola – avveckling av VinbergsskolanPDF

 

 

KS 2015-279

 

 

8

 

 

AU § 320

 

 

Redovisning av uppdrag – utreda förutsättningarna för att utveckla Badhusparken till mötesplats i innerstadenPDF

 

 

KS 2014-400

 

 

9

 

 

AU § 323

 

 

Återrapportering av uppdrag om ytterligare reglering av Ätrans vattenflödePDF

 

 

KS 2016-413

 

 

10

 

 

AU § 330

 

 

Översyn av taxor inom miljöbalkens område 2017PDF

 

 

KS 2016-412

 

 

11

 

 

AU § 331 AU § 339

 

 

VA-taxa 2017PDF

 

 

KS 2016-403

 

 

12

 

 

AU § 332

 

 

Taxa för renhållning 2017PDF

 

 

KS 2016-404

 

 

13

 

 

AU § 333

 

 

Avgift för parkeringsdispensPDF

 

 

KS 2016-135

 

 

14

 

 

AU § 346

 

 

Medlemsansökan till EntreprenörsregionenPDF

 

 

KS 2016-371

 

 

15

 

 

AU § 338

 

 

Remiss – Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46).PDF

 

 

KS 2016-340

 

 

16

 

 

AU § 347

 

 

Remiss – Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)PDF

 

 

KS 2016-337

 

 

17

 

 

AU § 348

 

 

Remiss – Bostadsförsörjningsprogram Marks kommunPDF

 

 

KS 2016-348

 

 

18

 

 

AU § 345

 

 

Godkännande av elitbidragsavtal 2017PDF

 

 

KS 2016-392 KS 2016-417 KS 2016-441 KS 2016-442 KS 2016-448

 

 

19

 

 

AU § 341

 

 

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl – PlanbeskedPDF

 

 

KS 2016-310

 

 

20

 

 

AU § 342

 

 

Prioriteringslista för detaljplaneärendenPDF

 

 

KS 2016-134

 

 

21

 

 

AU § 327

 

 

Försäljning av del av fastigheten Smedjeholm 1:65PDF

 

 

KS 2016-361

 

 

22

 

 

AU § 328

 

 

Försäljning av fastigheten Fredsvännen 1PDF

 

 

KS 2016-357

 

 

23

 

 

AU § 329

 

 

Försäljning av fastigheten Tröinge 6:96PDF

 

 

KS 2016-359

 

 

24

 

 

AU § 349

 

 

Delårsrapport 2016 från Räddningstjänsten VästPDF

 

 

KS 2016-420

 

 

25

 

 

AU § 350

 

 

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålningPDF

 

 

KS 2016-142

 

 

26

 

 

 

Motion om ökade resurser till revisionenPDF

 

 

KS 2015-369

 

 

27

 

 

AU § 335

 

 

Medborgarförslag om att stiftelsen Akta huvudet ska få genomföra sitt tvådagarsprogram för alla i årskurs nioPDF

 

 

KS 2015-320

 

 

28

 

 

AU § 334

 

 

Medborgarförslag om 18-håls discgolfbanaPDF

 

 

KS 2016-86

 

 

29

 

 

AU § 319

 

 

Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä utmed DoktorspromenadenPDF

 

 

KS 2016-174

 

 

30

 

 

 

Anmälningar

 

 


Sidan uppdaterad: 2018-01-23