Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 2 februari 2016

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 1Styrdokument för krisberedskap 2016-2018. (Tina Källström/Therese Jouper) PDFKS 2016-10
3AU § 11Kl 08.40 Slutredovisning investeringsprojekt Skrea gruppbostad.(Irene Wigroth) PDFKS 2010-360
4AU § 12Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. (Irene Wigroth) PDFKS 2011-321
5ARGUS § 63Kl 08.50 Införande av gemensam bemanningsenhet. PDFKS 2015-270
6AU § 22Kl 09.10 Exploateringsavtal Stafsinge 3:6 m fl.PDFKS 2015-389
7AU § 23Detaljplan Stafsinge 3:6 m fl – antagande. PDFKS 2010-236
8AU § 24Stafsinge 3:6 m fl – Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamheten.PDFKS 2016-17
9AU § 25Tröinge 15:1 del av – Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamheten.PDFKS 2016-17
10AU § 347Kl 10.00 Åtgärdsprogram för att främja högre utbildning i Falkenberg.PDFKS 2011-392
11 Kl 10.00 Taxa för kurser vid KomTek. (Cia Hjortsberg Vranjancu)KS 2016-34
12AU § 31Rådet för social hållbarhet.PDFKS 2016-21
13AU § 21Europeiska kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi – Svar på remiss från Miljö- och energidepartementet.PDFKS 2015-388
14AU § 28Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen – Svar på remiss från Havs- och Vattenmyndigheten.PDFKS 2015-307
15AU § 10Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen.PDFKS 2015-412
16AU § 9Redovisning av uppdrag i budget – kartläggning av sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättningPDFKS 2015-114
17AU § 5Fastighetsreglering avseende Hjortsberg 3:66PDFKS 2016-11
18AU § 6Skrea 29:1, 14:6 samt Källstorp 1:20 – Ansökan om planläggningPDFKS 2015-285
19AU § 8Tröinge 4:38 – Ansökan om planläggningPDFKS 2015-299
20AU § 29Detaljplan Växthuset 9 m fl – Planavtal.PDFKS 2015-164
21AU § 30Detaljplan Växthuset 9 m fl – Ramavtal.PDFKS 2015-304
22AU § 331Smedjeholmsområdet – översyn av detaljplanerPDFKS 2015-267
23AU § 32Fördelning av tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen.PDFKS 2016-20
24KS § 8Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i hållbarhetsberedningen efter Sebastian Ghafari (S)KS 2015-400
25AU § 14Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri på kommunal mark.PDFKS 2015-199
26AU § 15Motion om avgiftsfri förskola och grundskola.PDFKS 2015-301
27AU § 16Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser.PDFKS 2015-367
28AU § 3Medborgarförslag om lek- och aktivitetsyta avsedd för större barn och ungdomar. PDFKS 2015-179
29AU § 18Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus vid Skrea strand.PDFKS 2015-335
30AU § 33Medborgarförslag om dragracingbana.PDFKS 2015-329
31AU § 34Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna.PDFKS 2015-289
32AU § 35Medborgarförslag om farthinder på Skreavägen.PDFKS 2015-104
33 Anmälningar 
Sidan uppdaterad: 2018-01-23