Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 5 maj 2015

1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 111Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt (Johan Risholm)PDFKS 2014-353
3 Information om ökad behörighet till gymnasiet. (Arja Holmstedt Svensson)KS 2015-4
4 Information om Tillgänglighetshandbok (Anette Lomarker)KS 2015-4
5AU § 98Befolkningsprognos 2015-2025.PDFKS 2015-132
6AU § 108Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. PDFKS 2015-87
7AU § 109Försäljning av kvarteret Duvslaget.PDFKS 2015-107
8AU § 110Försäljning av fastigheten Slottshagen 5. (Thomas Brynås)PDFKS 2015-138
9AU § 114Motion om öppen förskola i UllaredPDFKS 2014-332
10AU § 117Detaljplan för Ullared 1:132 - AntagandePDFKS 2010-601
11AU § 118Exploateringsavtal för Skrea 23:40 (församlingshemmet).PDFKS 2015-151
12AU § 119Detaljplan för Skrea 23:40 (församlingshemmet) - Antagande.PDFKS 2013-257
13AU § 120Remissvar – kollektivtrafikplan för Hallands-trafiken 2016PDFKS 2015-146
14AU § 121Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1PDFKS 2015-150
15AU § 123Tallgläntan hus A – Tallkottens förskola.PDFKS 2014-286
16AU § 124Översyn förskoleverksamheten. PDFKS 2015-111
17AU § 125Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. PDFKS 2015-156
18AU § 126Kommunstyrelsens månadsrapport mars 2015.PDFKS 2015-155
19AU § 127Månadsuppföljning mars 2015.PDFKS 2015-139
20AU § 128Överföring av centrala budgetmedel – justering av budgetramar för löneökningar m m.PDFKS 2015-120
21AU § 129Föreningslån till Vinbergs IF.PDFKS 2015-160
22AU § 130Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening.PDFKS 2015-163
23 Arbetsordning för integrationsberedningen.PDFKS 2015-9
24 Kl 11.00 Information kring ny styrmodell. (Sven-Martin Åkesson, konsult)KS 2015-4
25 AnmälningarKS 2015-9
    
Sidan uppdaterad: 2015-04-30