Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 10 november 2015

1 Val av protokollsjusterare.  
2ARGUS § 42Revisionsrapport intern kontroll i den centrala löneprocessen. (Thérese Lundgren, Anna Magnusson)PDFKS 2015-241
3AU § 281Månadsuppföljning för kommunstyrelsen september 2015 PDFKS 2015-155
4AU § 280Månadsuppföljning för kommunen september 2015.PDFKS 2015-139
5AU § 244 KS § 229Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter - handels, kontors eller industrimark – nu fråga om rättelse PDFKS 2015-261
6AU § 295VA-taxa 2016 PDFKS 2015-322
7AU § 294Renhållningstaxa 2016PDFKS 2015-323
8AU § 303Översyn av taxor inom miljöbalkens område bilaga A och BPDFKS 2015-332
9AU § 304Timtaxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområdenPDFKS 2015-333
10AU § 306Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus ABPDFKS 2015-113
11 Kl 10.00 Kunskaps- och kulturcentrum – Information om juryns beslut om vinnande förslag (Irene Wigroth) KS 2015-4
12AU § 305Kunskaps- och kulturcentrum – verkställighet av investeringsprojekt PDFKS 2015-336
13 Budget 2016, budgetramar 2017 och kommunplan 2018 (Jan Fritz)PDFKS 2015-328
14AU § 296Motion om att färglägga cykelbanor i innerstan i samband med cykelstrategin.PDFKS 2015-255
15AU § 287Regional bredbandsstrategi – Yttrande.PDFKS 2015-268
16AU § 291Remiss ny kommunallag - YttrandePDFKS 2015-174
17AU § 289Detaljplan för del av Ullared 2:205 (ny brand-station) – antagandePDFKS 2015-80
18AU § 279Tånga parkstad – Antagande av planprogram och godkännande av programsamrådsredogörelsePDFKS 2013-195
19AU § 277Detaljplan för Reparatören 7 - planavtalPDFKS 2015-78
20AU § 307Överföring av projektbudget från Skrea stationsväg till Albertinas väg/Skrea stationsväg ombyggnad.PDFKS 2015-325
21AU § 293Ledamot inför bildande av stiftelse.PDFKS 2015-13
22AU § 308Ansökan om bidrag till huvudstudie av förorenade sediment i Falkenbergs hamnbassäng – förslag till nytt beslut. PDFKS 2015-295
23AU § 297Sammanträdestider för 2016PDF 
24 Anmälningar 
Sidan uppdaterad: 2015-11-10