Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 8 april 2014

1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 97Kl 9.00- Årsredovisning 2013. (Paulina Claesson och Rickard Nordén)PDFKS 2014-159
3AU § 75Över- och underskott från 2013 till 2014 – samtliga nämnder.PDFKS 2014-135
4AU § 72Godkännande av investeringsprojektet Badbrygga Skrea strand.PDFKS 2014-100
5AU § 73Ca 10.15- Godkännande av investeringsprojektet Ökad tillgänglighet Stadshuset och lokalisering av K-center. (Hans-Erik Wortmann)PDFKS 2014-115
6AU § 74Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen.PDFKS 2014-57
7AU § 76Månadsuppföljning och prognos för februari 2014.PDFKS 2014-138
8AU § 77Kultur- och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto.PDFKS 2014-107
9AU § 79Medborgarförslag om att hyra fotbollsarenan i Halmstad istället för att anpassa Falkenbergs IP för allsvenskt spel.PDFKS 2014-23
10AU § 80Översyn av delegationsregler för kommunstyrelsens verksamhetsområde.PDFKS 2014-106
11AU § 83Begäran om planläggning för Olofsbo 3:22 m fl, kv Måsen, Olofsbo.PDFKS 2013-406
12AU § 84Begäran om planläggning för del av Morup 6:15.PDFKS 2013-424
13AU § 85Begäran om planläggning för del av Skrea-Brogård 1:1.PDFKS 2013-415
14AU § 86Begäran om planläggning för del av Hjortsberg 3:37, Odenvägen.PDFKS 2013-423
15AU § 87Fokusområden i målstyrningen 2015.PDFKS 2014-145
16AU § 91Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd.PDFKS 2014-116
17AU § 95Industrispårsutredning - kombiterminal och industrispårsanläggning i Falkenberg. (Josefin Selander)PDFKS 2013-199
18AU § 98Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden.PDFKS 2014-158
19 Yttrande över Kollektivtrafikplan Halland 2015.PDFKS 2014-123
20ARGUS § 12Kl 11.00- Revisorernas granskning av anställdas bisysslor. (Peter Axelsson)PDFKS 2014-5
21ARGUS § 13Riktlinjer för bisyssla. (Peter Axelsson)PDFKS 2013-369
22 Anmälningar. 
Sidan uppdaterad: 2014-04-03