Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 8 oktober2013

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 275Kl 9.00- Uppdrag i budget – utredning om demensvården. (Heinrich Schöpf)PDFKS 2013-70
3AU § 276Kl 9.30- Uppdrag i budget – redovisning av närvarograd över tid för inskrivna barn i förskola och fritidshem. (Cecilia Kjellgren och Karin Delin)PDFKS 2013-71
4AU § 278Kommunal skattesats år 2014.PDFKS 2013-297
5AU § 279Motion om en halländsk större scen i det s k höglagret inom kv Bacchus.PDFKS 2013-139
6AU § 280Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda Kors-stugan på Skrea strand.PDFKS 2013-226
7AU § 281Rapport över ej verkställda beslut enligt social- tjänstlagen m fl lagar.PDFKS 2013-186
8AU § 284Rapport – Insikt, företagsklimat 2013.PDFKS 2013-311
9AU § 285Ca 10.15- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. (Rickard Nordén och Paulina Claesson)PDFKS 2013-322
10AU § 286Reservering till resultatutjämningsreserven. (Rickard Nordén och Paulina Claesson)PDFKS 2013-321
11AU § 287Modeller för à-pris per barn/elev i resursfördel- ningsmodellen. (Paulina Claesson)PDFKS 2013-69
12AU § 288Motion om sommarjobb till alla ungdomar.PDFKS 2013-202
13AU § 289Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond.PDFKS 2013-125
14AU § 290Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. PDFKS 2011-338
15AU § 292Ca 10.40- Tillståndsansökan för vindkraft på Bössgård 1:6 m fl, Okome (projekt ”Okome”). (Ola Alinvi)PDFKS 2010-616
16AU § 293Tillståndsansökan för vindkraft på Gläsbacka 1:1 m fl, Ullared (projekt ”Björnåsen”). (Ola Alinvi)PDFKS 2010-373
17AU § 294Hemställan om planläggning för del av Hjortsberg 4:1.PDFKS 2013-184
18AU § 295Hemställan om planbesked – upphävande av fastighetsplan (tomtindelning) för Holger 6, 10 och 11. PDFKS 2013-314
19AU § 296Hemställan om planbesked – upphävande av fastighetsplan (tomtindelning) för Kvadraten 2. PDFKS 2013-315
20AU § 271Kl 11.00- Plan för krisberedskap – lednings- och informationsplan. (Tina Harrysson och Klaus Heinsvig)PDFKS 2012-354
21AU § 300Falkenbergs kommuns framtida flyktingmottagning.PDFKS 2013-149
22AU § 301Ändringar i kommunstyrelsens reglemente och bolagsordningar och ägardirektiv p g a vissa lagändringar.PDFKS 2013-198
23AU § 302Utdelning ur Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond.PDFKS 2013-334
24 Sammanträdesdagar för 2014. 
25 Anmälningar. 
Sidan uppdaterad: 2013-10-04