Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 5 november 2013

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 305Intentionsavtal mellan Högskolan i Halmstad och Falkenbergs kommun.PDFKS 2013-238
3AU § 308Motion om utbildning för nämndemän.PDFKS 2013-336
4AU § 309Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum.PDFKS 2013-219
5AU § 310Motion om förbättrad och säkrare trafikmiljö för invånarna i Slöinge.PDFKS 2013-234
6AU § 311Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar.PDFKS 2012-392
7AU § 312Firmateckning för registrerade stiftelser.PDFKS 2013-340
8AU § 313Firmateckning för stiftelser.PDFKS 2013-341
9AU § 317Översyn av taxor inom miljöbalkens område.PDFKS 2013-357
10AU § 318Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter.PDFKS 2013-356
11AU § 319Månadsuppföljning och prognos september 2013.PDFKS 2013-131
12AU § 320Akuta underhållsåtgärder på industrispåret.PDFKS 2013-355
13AU § 321Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade.PDFKS 2013-183
14AU § 322Motion om att införa digitala fiskekort. PDFKS 2013-129
15AU § 324Motion om att förbjuda tiggeri på allmän plats.PDFKS 2013-347
16AU § 327VA-taxa 2014.PDFKS 2013-353
17AU § 328Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.PDFKS 2013-354
18AU § 329Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014.PDFKS 2013-171
19AU § 330Medborgarförslag om möjlighet att rösta via datorn i viktiga ärenden.PDFKS 2013-350
20AU § 332Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och cykelbana utmed väg 153 genom Ullared. (Josefin Selander)PDFKS 2013-187
21AU § 334Inrättande av ”K-center” i Falkenbergs kommun.PDFKS 2013-267
22AU § 335Delårsrapport januari-augusti 2013. (Rickard Nordén)PDFKS 2013-365
23AU § 336Budget för 2014, budgetramar för 2015 och kommunplan för 2016. (Jan Fritz, Paulina Claesson och Susanne Gustafsson) *) PDFKS 2013-297
24 Anmälningar. 
    
  *) Socialdemokraternas budgetförslagPDF 
  *) Kommentarer från fackenPDF 
Sidan uppdaterad: 2013-10-31