Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 3 december 2013

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 347 Parkeringsutredning.PDFKS 2013-73
3AU § 343Hemställan om planläggning avseende Vessige 2:6, Vessigebro.PDFKS 2013-323
4AU § 344Detaljplan för del av Vinberg 1:3 m fl - samrådsbeslutPDFKS 2011-333
5AU § 345Upphävande av fastighetsplan för Holger 6, 10 och 11 – planavtal.PDFKS 2013-314
6AU § 360Hemställan om ändring av detaljplan Å57 m fl, Långasand.PDFKS 2013-187
7AU § 365Upphävande av fastighetsplan för Kvadraten 2 – planavtal.PDFKS 2013-315
8AU § 349Medlemskap i Sjuhärads kommunalförbund.PDFKS 2011-473
9AU § 350Uppdrag till kommunstyrelsen att göra en genom- lysning av Falkenbergs gymnasieskola.PDFKS 2013-67
10AU § 351Godkännande av investeringsprojektet Skrea stationsväg – trafiksäkerhetsåtgärder.PDFKS 2013-364
11AU § 352Motion om att upphöra med ogräsbekämpning med gasol.PDFKS 2013-304
12AU § 353Medborgarförslag om utbyte av kommunens logotyp på flaggor och bilar till heraldiskt korrekt vapen.PDFKS 2013-298
13AU § 357Månadsuppföljning och prognos oktober 2013.PDFKS 2013-131
14AU § 358Matleveranser till brukare i hemtjänsten.PDFKS 2013-247
15AU § 362Medborgarförslag om att införa laddhybridbussar alternativt helt elektriska bussar.PDFKS 2013-261
16AU § 363Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.PDFKS 2013-389
17AU § 364Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslag.PDFKS 2013-390
18 Höjd avgift för förvaltning av stiftelser.PDFKS 2013-413
19 Avsägelse från Lars Fagerström (FP) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. PDFKS 2013-412
20 Anmälningar. 
Sidan uppdaterad: 2013-11-28