Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 16 januari 2018

Dagordning


 

1

 

 

Information - Vattenråden (Kattegatts kust, Suseån, Ätran)

 

 

2018/3

 

 

2

 

 

Information - Rådet för social hållbarhet; Lägesbild

 

 

2018/3

 

 

3

 

 

Motion - Utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte leda till avstängning från förskolanPDF

 

 

2017/352

 

 

4

 

 

Statligt stöd för integration - Webbsida/informationsmaterial "Inkluderande Falkenberg".

 

 

2016/20

 

 

5

 

 

Lokaliseringsutredning för ny skola i Tröingebergsområdet - beslut om placering samt inledande av planarbetePDF

 

 

2017/137

 

 

6

 

 

Del av kv. Åkaren m.fl - ansökan om planläggning.PDF

 

 

2017/495

 

 

7

 

 

Del av kv. Åkaren m.fl. - PlanavtalPDF

 

 

2017/495

 

 

8

 

 

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - ExploateringsavtalPDF

 

 

2017/564

 

 

9

 

 

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl - AntagandePDF

 

 

2014/368

 

 

10

 

 

Stadsplan för Lövstaviken - Antagande av ändringPDF

 

 

2016/137

 

 

11

 

 

Planbesked för del av Skrea 8:39PDF

 

 

2017/398

 

 

12

 

 

Del av Tröinge 15:1 - Ansökan om planläggning av transformatorstationPDF

 

 

2017/426

 

 

13

 

 

Detaljplan för Långaveka 4:1 - Inledning av planarbete, inriktningsbeslutPDF

 

 

2016/521

 

 

14

 

 

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna Stafsinge-Arvidstorp 2:194 och 2:204PDF

 

 

2017/578

 

 

15

 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Innerstaden 3:1PDF

 

 

2017/581

 

 

16

 

 

Förfrågan om överlåtelse samt andrahandsuthyrning för redskapsbod i Glommens hamn. Hamnavtal 2PDF

 

 

2017/443

 

 

17

 

 

Förfrågan om ändrat ändamål samt andrahandsuthyrning för redskapsbod i Glommens hamn. Hamnavtal 4bPDF

 

 

2017/444

 

 

18

 

 

Förfrågan om ändrat ändamål samt andrahandsuthyrning för redskapsbod i Glommens hamn. Hamnavtal 11PDF

 

 

2017/445

 

 

19

 

 

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2017PDF

 

 

2017/106

 

 

20

 

 

Uppdrag i budget 2018- fastställande av uppdragshandlingarPDF

 

 

2017/568

 

 

21

 

 

Kommunstyrelsens månadsuppföljning - november 2017PDF

 

 

2017/139

 

 

22

 

 

Kommunens månadsuppföljning - november 2017PDF

 

 

2017/140

 

 

23

 

 

Slutredovisning investeringsprojekt - Bokens äldreboendePDF

 

 

2018/7

 

 

24

 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Werners hages förskolaPDF

 

 

2012/295

 

 

25

 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Brandstation i UllaredPDF

 

 

2013/375

 

 

26

 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Hjortsbergsskolans kök och matsalPDF

 

 

2013/313

 

 

27

 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt Klittervägen, Skreabaren - Netas BergPDF

 

 

2018/9

 

 

28

 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Offentliga toalettbyggnaderPDF

 

 

2018/10

 

 

29

 

 

Ansökan om kulturarvsstöd 2018, Hallands Arkivförbund.PDF

 

 

2017/544

 

 

30

 

 

Lokal överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering.PDF

 

 

2017/571

 

 

31

 

 

Genomförande av huvudstudie ÄtranPDF

 

 

2018/6

 

 

32

 

 

Förlängning av visstidsförordnande av förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningenPDF

 

 

2017/553

 

 

33

 

 

Undertecknande av skrivelser och handlingarPDF

 

 

2017/597

 

 

34

 

 

Återrapportering av uppdrag - Ta fram underlag för behov av belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommunPDF

 

 

2015/127

 

 

35

 

 

Medarbetarenkäten 2017PDF

 

 

2017/565

 

 

36

 

 

Årlig ändring i arvodesreglementetPDF

 

 

2017/572

 

 

37

 

 

Fyllnadsval Stiftelsen Falkenbergs sjömanshem

 

 

2018/22

 

 

38

 

 

Motion - Maxtak i elevhälsan.PDF

 

 

2017/236

 

 

39

 

 

Medborgarförslag - Barnakademien ska vara en del av KulturskolanPDF

 

 

2017/208

 

 

40

 

 

Medborgarförslag - Flytta hastighetsskylt för att sänka hastigheten genom Köinge.PDF

 

 

2017/400

 

 

Sidan uppdaterad: 2018-01-12