Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 13 mars 2018  

Dagordning


 

1

 

 

Information - Granskningsrapport av arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaro

 

 

2018/3

 

 

2

 

 

Information - Granskningsrapport av nämnd- och bolagsprotokoll utifrån bestämmelser i kommunallagen

 

 

2018/3

 

 

3

 

 

Över- och underskott 2017-2018 samtliga nämnderPDF

 

 

2018/113

 

 

4

 

 

Årsredovisning m.m. 2017 - Falkenbergs Stadshus ABPDF

 

 

2018/132

 

 

5

 

 

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018PDF

 

 

2018/130

 

 

6

 

 

Redovisning av uppdrag: Förslag på hur kommunen kan stimulera nybyggnation med förnyelsebara energikällor

 

 

2018/124

 

 

7

 

 

Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan ombyggnad av kök och matsal

 

 

2017/259

 

 

8

 

 

Del av Bilen 2 - Ansökan om planläggningPDF.

 

 

2017/471

 

 

9

 

 

Detaljplan för Gödastorp 3:13 m.fl. - PlanavtalPDF

 

 

2017/320

 

 

10

 

 

Förvärv av fastigheten Gjuteriet 1PDF

 

 

2018/43

 

 

11

 

 

Reservation av tomt inom Smedjeholm industriområdePDF

 

 

2018/133

 

 

12

 

 

Markanvisningsavtal avseende Källstorp 1:79PDF

 

 

2018/111

 

 

13

 

 

Antagande av riktlinjer för markanvisningsavtal samt exploateringsavtalPDF

 

 

2018/98

 

 

14

 

 

Objektsupphandling inom särskilt boende (SÄBO)PDF

 

 

2018/129

 

 

15

 

 

Information - Intentionsavtal med Högskolan i Halmstad

 

 

2018/142

 

 

16

 

 

Politisk organisation 2019-2022PDF

 

 

2017/584

 

 

17

 

 

Remiss - Vissa farleds- och hamnfrågorPDF

 

 

2017/603

 

 

18

 

 

Remiss - Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid spelmissbruk och spelberoendePDF

 

 

2017/602

 

 

19

 

 

Remiss om ändringar för befintliga RamsarområdenPDF

 

 

2018/34

 

 

20

 

 

Remiss - Förslag till ny renhållningsordning för Halmstad kommun 2019PDF

 

 

2018/82

 

 

21

 

 

Motion - Trygghet och effektivitet? Dags för en utvärdering av Räddningstjänsten Väst.PDF

 

 

2016/418

 

 

22

 

 

Motion - Maxtak för barngruppernas storlek i förskolanPDF

 

 

2014/336

 

 

23

 

 

Medborgarförslag - Åtgärder för miljömål "Hav i balans samt levande kust och skärgård".PDF

 

 

2017/460

 

 

24

 

 

Medborgarförslag - Gång- och cykelväg från Långaveka skola till Glommens hamn.PDF

 

 

2017/409

 

 

25

 

 

Anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2018-03-08