Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 13 februari 2018

Dagordning 

1

 

 

Information - Kommunrevisionen, Utvärdering 2017 samt planering 2018

 

 

2018/3

 

 

2

 

 

Kommunstyrelsens årsredovisning 2017PDF

 

 

2018/77

 

 

3

 

 

Kommunstyrelsen - Över- och underskott 2017PDF

 

 

2018/71

 

 

4

 

 

Kommunstyrelsens genomförandeplan med budget 2018PDF

 

 

2018/78

 

 

5

 

 

Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan, ombyggnad av kökPDF

 

 

2017/259

 

 

6

 

 

Statligt stöd för integration - Förstärkning av lovskola

 

 

2016/20

 

 

7

 

 

Statligt stöd för integration - Avlösare i förskola m.m.

 

 

2016/20

 

 

8

 

 

Information - Remiss av utkastet till lagrådsremiss - Ny möjlighet till uppehållstillstånd

 

 

2018/66

 

 

9

 

 

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten. Avrapportering av utställning 3, förslag till revideringar samt Antagande.PDF

 

 

2014/273

 

 

10

 

 

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - ExploateringsavtalPDF

 

 

2017/564

 

 

11

 

 

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - AntagandePDF

 

 

2014/368

 

 

12

 

 

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna Stafsinge-Arvidstorp 2:194 och 2:204PDF

 

 

2017/578

 

 

13

 

 

Falkenberg Stafsinge 10:14 - förvärv av fastighetenPDF

 

 

2017/563

 

 

14

 

 

Falkenberg Jägmästaren 9 - överenskommelse om ändring av utfart för fastighetenPDF

 

 

2018/35

 

 

15

 

 

Hjortsberg 3:67 och Hjortsberg 4:1 - Överenskommelse om fastighetsregleringPDF

 

 

2017/562

 

 

16

 

 

Satsningar i lokalsamhällen och Ullared.PDF

 

 

2018/75

 

 

17

 

 

Godkännande av beställning av paviljong till FajansskolanPDF

 

 

2018/79

 

 

18

 

 

Tidigareläggning av investeringsprojektet om/tillbyggnad av Slöingeskolan.PDF

 

 

2018/80

 

 

19

 

 

Medborgarlöfte 2018PDF

 

 

2018/73

 

 

20

 

 

Avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen 2018.PDF

 

 

2018/57

 

 

21

 

 

Förlängning av förordnande som tillförordnad kommunchefPDF

 

 

2017/501

 

 

22

 

 

Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inom Region Halland.PDF

 

 

2018/69

 

 

23

 

 

Ansökan från Hermanstorps Kör och Ridklubb om bidrag för att anordna lag SM i fälttävlan 2018.

 

 

2018/62

 

 

24

 

 

Remissvar - Delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.PDF

 

 

2017/543

 

 

25

 

 

Medlemskap i KIMO, kommunernas internationella miljöorganisation.PDF

 

 

2018/83

 

 

26

 

 

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS 2017.PDF

 

 

2017/256

 

 

27

 

 

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktigePDF

 

 

2018/86

 

 

28

 

 

Motion - Stadsodling på innergårdar i bostadskvarterenPDF

 

 

2017/363

 

 

29

 

 

Motion - Elever med långvarig ogiltig frånvaro (ELOF)PDF

 

 

2017/307

 


 

Sidan uppdaterad: 2018-02-12