Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen under ett sammanträde.

Kommunstyrelsen sammanträder (bilden tagen 4 april 2017).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Falkenberg lägger fram förslag till beslut till kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande instans. Kommunstyrelsen har också möjlighet att fatta egna beslut i vissa ärenden.

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Den politiska majoriteten i kommunen utser ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen. Dessa är Mari-Louise Wernersson, centern, ordförande och Claës-L Ljung, moderaterna, vice ordförande. Som största oppositionsparti utser socialdemokraterna andre vice ordförande.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som gör en första beredning av alla ärenden.

När de olika facknämnderna vill genomföra förändringar som påverkar kommunens ekonomi eller är av principiell karaktär skickas de till kommunstyrelsen. Nämnderna har också rätt att skriva yttranden om förslag som gäller deras verksamhetsområden.

Sidan uppdaterad: 2018-02-20

Protokoll


Tidigare handlingar