Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 31 oktober 2017

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

 

3

 

 

 

Information om Patientnämndens verksamhet 30 min. (Eva Larsson, Patientnämndens ordförande)

 

 

 

4

 

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

5

 

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

 

6

 

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

 

7

 

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

8

 

 

AU § 301 KS § 275

 

 

Motion – Bättre förutsättningar för byggnation i våra mindre orterPDF

 

 

KS 2017-275

 

 

9

 

 

AU § 303 KS § 276

 

 

Motion – Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i FalkenbergPDF

 

 

KS 2017-144

 

 

10

 

 

AU § 266 KS § 278

 

 

Motion – Försöksverksamhet med differentierade biljettpriserPDF

 

 

KS 2017-290

 

 

11

 

 

AU § 280 KS § 251

 

 

Kommunens delårsrapport, tertial 2 2017PDF

 

 

KS 2017-140

 

 

12

 

 

AU § 230 KS § 222 KF § 170 KS § 257

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Hjortsberg 3:37PDF

 

 

KS 2017-376

 

 

13

 

 

AU § 231 KS § 223 KF § 171 KS § 258

 

 

Detaljplan för del av Hjortsberg 3:37 m.fl. - AntagandePDF

 

 

KS 2013-423

 

 

14

 

 

AU § 270 KS § 260

 

 

Växthuset 9 m.fl. – Godkännande av exploateringsavtalPDF

 

 

KS 2017-450

 

 

15

 

 

AU § 271 KS § 261

 

 

Växthuset 9 m.fl. detaljplan – AntagandePDF

 

 

KS 2015-164

 

 

16

 

 

AU § 305 KS § 267

 

 

Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg ABPDF

 

 

KS 2017-466

 

 

17

 

 

AU § 296 KS § 269

 

 

Antagande av sponsringspolicyPDF

 

 

KS 2017-185

 

 

18

 

 

AU § 263 KS § 270

 

 

Upphävande av telefonpolicy med anledning av nya riktlinjer för telefonanvändningPDF

 

 

KS 2016-199

 

 

19

 

 

AU § 278 KS § 271

 

 

Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagarPDF

 

 

KS 2017-256

 

 

20

 

 

KF § 178

 

 

Val av ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst

 

 

KS 2017-348

 

 

21

 

 

KF § 182

 

 

Val av ersättare i valnämnden

 

 

KS 2017-437

 

 

22

 

 

 

Avsägelse från Jessica Petersson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktigePDF

 

 

KS 2017-482

 

 

23

 

 

 

Avsägelse från Margareta Gustavsson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktigePDF

 

 

KS 2017-483

 

 

24

 

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

25

 

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2017-10-23