Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 31 januari 2017

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare.

 

 

 

2

 

 

 

Information om Falkenbergs kommuns omvärldsanalys 2016-2020, 45 min (Mattias Törngren, utvecklingsledare)

 

 

KS 2017-6

 

 

3

 

 

 

Information – SCB:s medborgarundersökning 2016, 20 min (Paulina Claesson, chef för utvecklingsavdelningen)

 

 

KS 2016-537

 

 

4

 

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

5

 

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

 

6

 

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

 

7

 

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

8

 

 

AU § 393 KS § 25

 

 

Motion om rabatt på bygglovsavgiften vid installation av förnyelsebar energi i samband med nybyggnationerPDF

 

 

KS 2016-13

 

 

9

 

 

AU § 414 KS § 26

 

 

Motion om att inrätta ett bibliotek för motioner och medborgarförslagPDF

 

 

KS 2016-141

 

 

10

 

 

AU § 394 KS § 11

 

 

Utvärdering av webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträdenPDF

 

 

KS 2016-248

 

 

11

 

 

AU § 399 KS § 12

 

 

Policy och riktlinjer för intern kontrollPDF

 

 

KS 2016-223

 

 

12

 

 

AU § 405 KS § 14

 

 

Tillfällig ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning § 46, Allmänhetens frågestundPDF

 

 

KS 2015-364

 

 

13

 

 

ARGUS § 68 KS § 22

 

 

Årlig ändring i arvodesreglementet för ledamöter i de kommunala bolagenPDF

 

 

KS 2017-19

 

 

14

 

 

ARGUS § 69 KS § 23

 

 

Arvode för vice styrelseordförande i de kommunala bolagenPDF

 

 

KS 2015-416

 

 

15

 

 

 

Avsägelse från Monika Bréti (S) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden och som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt som ombud i Falkenbergs Biogas AB och ombuds suppleant i Falkenbergs Stadshus AB, from 170201PDF

 

 

KS 2016-536

 

 

16

 

 

 

Ev tillkommande valärenden

 

 

 

17

 

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 


Sidan uppdaterad: 2017-01-23