Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 30 maj 2017

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

 

3

 

 

 

Information om överförmyndarnämndens verksamhet, 40 min. (Linda Jonsson, chef överförmyndarförvaltningen)

 

 

KS 2017-6

 

 

4

 

 

 

Information om företagsklimat 2016 – en servicemätning av kommunens myndighetsutövning, 30 min.

 

 

KS 2017-6

 

 

5

 

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

6

 

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

 

7

 

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

 

8

 

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

9

 

 

AU § 136 KS § 140

 

 

Motion – Utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagenPDF

 

 

KS 2016-533

 

 

10

 

 

AU § 111 KS § 141

 

 

Motion – Profilboende med människan i centrumPDF

 

 

KS 2016-468

 

 

11

 

 

AU § 97 KS § 142

 

 

Medborgarförslag – Uppdatering av lokala ordningsföreskrifter, ID-märkning av hundar och katterPDF

 

 

KS 2017-95

 

 

12

 

 

AU § 117 KS § 122

 

 

Planeringsförutsättningar 2018-2020PDF

 

 

KS 2017-229

 

 

13

 

 

Argus § 22 KS § 106

 

 

Redovisning av uppdrag i budget – Jämställda lönerPDF

 

 

KS 2017-14

 

 

14

 

 

KS § 108

 

 

Smedjans förskola – Utökning av projektbudgetPDF

 

 

KS 2017-233

 

 

15

 

 

AU § 128 KS § 114

 

 

Godkännande av investeringsprojektet ombyggnad av Vessigebroskolans kökPDF

 

 

KS 2017-234

 

 

16

 

 

AU § 116 KS § 125

 

 

Estraden 2 och 3 – Antagande av förslag till ändring i detaljplanPDF

 

 

KS 2016-109

 

 

17

 

 

AU § 100 KS § 127

 

 

Vinberg 1:3 m.fl. – Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamhetenPDF

 

 

KS 2016-17

 

 

18

 

 

AU § 101 KS § 128

 

 

Skrea 5:51 samt del av Skrea 5:91 – Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamhetenPDF

 

 

KS 2016-17

 

 

19

 

 

AU § 102 KS § 129

 

 

Beslut om verksamhetsområden för VA-verksamheten enligt förslag från FAVRABPDF

 

 

KS 2016-17

 

 

20

 

 

AU § 96 KS § 132

 

 

Taxa för kopior och avskrifter av allmän handlingPDF

 

 

KS 2017-182

 

 

21

 

 

KF § 76

 

 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

 

 

KS 2017-96

 

 

22

 

 

KF § 78

 

 

Val av revisor för granskning av kommunens verksamhet, revisorssuppleant i Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB och Vatten & Miljö i Väst AB samt som partirepresentant i Falkenbergs Bostads AB

 

 

KS 2017-200

 

 

23

 

 

 

Avsägelse från Pontus Eriksson (C) från uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrättPDF

 

 

KS 2017-241

 

 

24

 

 

 

Avsägelse från Sebastian Ghafari (S) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, Falkenberg Energi AB, Falkenberg Energihandel AB och Ekobilen ABPDF

 

 

KS 2017-261

 

 

25

 

 

 

Avsägelse från Ingemar Johansson (C) från uppdraget som ledamot i Falkenbergs Biogas ABPDF

 

 

KS 2017-267

 

 

26

 

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

27

 

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2017-05-22