Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 29 augusti 2017

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

 

3

 

 

 

Information om Räddningstjänsten Västs verksamhet, 30 min. (Jan Sjöstedt, förbundsdirektör)

 

 

KS 2017-6

 

 

4

 

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

5

 

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

 

6

 

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

 

7

 

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

8

 

 

AU § 209 KS § 205

 

 

Motion – Medlemskap i föreningen Svenska cykelstäderPDF

 

 

KS 2017-257

 

 

9

 

 

Argus § 41 KS § 206

 

 

Motion – Försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom äldreomsorgen i Falkenbergs kommunPDF

 

 

KS 2016-422

 

 

10

 

 

Argus § 42 KS § 207

 

 

Medborgarförslag om 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för personal inom äldreomsorgenPDF

 

 

KS 2016-446

 

 

11

 

 

KS § 155

 

 

Förvärv av fastigheterna Motorn 7, 8, 13 och 14, Sanddynevägen i FalkenbergPDF

 

 

KS 2017-274

 

 

12

 

 

KS § 188

 

 

Utökning av budget för utbyte av trästolpar för gatubelysningPDF

 

 

KS 2017-360

 

 

13

 

 

KS § 191

 

 

Godkännande av investeringsprojektet anpassning av skollokaler till förskolelokaler på ApelskolanPDF

 

 

KS 2017-356

 

 

14

 

 

KS § 192

 

 

Valkretsindelning vid kommunalvalenPDF

 

 

KS 2017-318

 

 

15

 

 

KS § 193

 

 

Motion – Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018PDF

 

 

KS 2017-286

 

 

16

 

 

KS § 194

 

 

Upprättande och gränsdragning av valdistriktPDF

 

 

KS 2017-317

 

 

17

 

 

KF § 130

 

 

Val av revisor för granskning av kommunens verksamhet, revisorssuppleant i Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB och Vatten & Miljö i Väst AB samt som partirepresentant i Falkenbergs Bostads AB

 

 

KS 2017-200

 

 

18

 

 

KF § 133

 

 

Val av ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst

 

 

KS 2017-348

 

 

19

 

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

20

 

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2017-08-23