Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 28 november 2017

Kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

AU § 329 KS § 285 KS § 266

 

 

Budget 2018, budgetramar 2019 och kommunplan 2020. Kommunal skattesats 2018PDF

 

 

KS 2017-513 KS 2017-462

 Socialdemokraternas budgetförslag 2018PDF
Sverigedemokraternas budgetförslag 2018PDF
Vänsterpartiets budgetförslag 2018PDF
Cesak Protokoll 2017-11-08PDF
Kommentar budget 2018 KommunalPDF
Kommentar budget 2018 VisionPDF
Kommentar budget 2018 LärarförbundetPDF


 

3

 

 

AU § 310 KS § 292

 

 

Avfallstaxa 2018PDF

 

 

KS 2017-479

 

 

4

 

 

AU § 311 KS § 293

 

 

VA-taxa 2018PDF

 

 

KS 2017-478

 

 

5

 

 

AU § 312 KS § 294

 

 

Revidering i bestämmelse av taxa för offentlig platsPDF

 

 

KS 2017-359

 

 

6

 

 

AU § 341 KS § 295

 

 

Översyn av taxor inom miljöbalkens område 2018PDF

 

 

KS 2017-489

 

 

7

 

 

AU § 230 KS § 222 KF § 170 KS § 257 KF § 194 KS § 297

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Hjortsberg 3:37PDF

 

 

KS 2017-376

 

 

8

 

 

AU § 231 KS § 223 KF § 171 KS § 258 KF § 195 KS § 298

 

 

Detaljplan för del av Hjortsberg 3:37 m.fl. - AntagandePDF

 

 

KS 2013-423

 

 

9

 

 

AU § 331 KS § 300

 

 

Vitan 7 m.fl. Detaljplan – AntagandePDF

 

 

KS 2012-2

 

 

10

 

 

AU § 335 KS § 301

 

 

Del av Västra Gärdet 2:1 – Försäljning av industritomt för fjärrvärmeproduktion inom industriområdet SmedjeholmPDF

 

 

KS 2017-500

 

 

11

 

 

AU § 336 KS § 302

 

 

Del av Västra Gärdet 2:1 – Förvärv av fastighetPDF

 

 

KS 2017-512

 

 

12

 

 

AU § 337 KS § 303

 

 

Del av Herting 2:1 – Överenskommelse om fastighetsregleringPDF

 

 

KS 2017-383

 

 

13

 

 

AU § 343 KS § 310

 

 

Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagarPDF

 

 

KS 2017-256

 

 

14

 

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

15

 

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

 

16

 

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

17

 

 

KF § 206

 

 

Val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

 

KS 2017-499

 

 

18

 

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

19

 

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2017-11-20